Následujúce udalosti

14 okt 2019 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín

Seniorátna mládež - Michalovce

Milí bratia a sestry,

 
oznamujem Vám, že ďalšia seniorátna mládež sa uskutoční 5. mája 2017 o 17:00 v Michalovciach. Výkladom Božieho slova poslúži Peter Korpa.
 
Bude to bez nocovania.
 
Srdečne pozývame Vás i mladých z Vašich cirkevných zborov.
 
 
S pozdravom za prípravný tím Marika Geciová