Následujúce udalosti

14 okt 2019 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín

Výlet - Sárospatak

REMÍDIA  a Marika Géciová ponúkli  poznávací výlet na 28. júna 2017 do Sárospataku. Bolo to stretnutie veriacich z oboch slovensky hovoriacich seniorátov – michalovského a ondavsko-hornadského. Cieľom výletu bolo v rámci 500. výročia reformácie navštíviť Reformované kollégium gymnázia, čiže Kalvínsku Vysokú školu, ktorej počiatok je datovaný na rok 1531.  Na mieste sa tak  zoznámiť s dejinami reformovanej cirkvi a gymnázia a súčasného diania na ňom. Keďže je to v Maďarsku, kto by mohol lepšie pomôcť s tlmočením, ako brat farár Jaroslav Széles, ktorý tam pred 15 rokmi tiež ukončil štúdium kazateľa. V jeho šľapajách, na tom istom  mieste, pokračuje aj jeho syn Jákob. Ten pomohol aj v organizačných záležitostiach našej návštevy.

Prehliadka spevokolov v Michalovciach

Prehliadka spevokolov michalovského reformovaného seniorátu sa uskutočnila v nedeľu 7.5.2017 v reformovanom kostole v Michalovciach. Toto podujatie už má svoju tradíciu a isto slúži na oslavu Pána a prezentovanie kresťanskej zborovej piesne.

Na vydarenej prehliadke spievali spevokoly zo zborov: Trhovište – viedol Pavol Kačkoš, Humenné – viedol Pavol Kačkoš, Blatná Polianka – viedla Emília Pasteráková, Lastomír – viedla Mária Meňkyová, Michalovce – viedla Veronika Savková. Ako prvá zaznela štvorhlasná pieseň, ktorá bola nacvičená 13.4.2017 v Palíne, na školení dirigentov a kantorov. Zladených spevákov pozorne dirigovala Katarína Dékányová.