Reformovaný spevník (formát MIDI)

Návod na použitie:

Hudobná interpretácia Reformovaného spevníka vo formáte MIDI je vytvorená spracovaním nôt uvedených v spevníku a chorálniku do hudobného softvéru,,musescore,,.

Uvedený hudobný softvér je voľne dostupný na internetovej stránke : https://musescore.org/en/dowload

V závislosti od použitého operačného programu zariadenia, na ktorom sa súbory budú prehrávať, je potrebné daný softvér stiahnuť a nainštalovať. 

Pri prehrávaní je možné prispôsobiť niektoré parametre podľa vlastných preferencií. Nahrávka obsahuje dva kanály: spev a organ.

Piesne sú zoradené  identicky zo spevníkom, čiže od čísla 1 po číslo 627, pričom pred číslom piesne je uvedené písmeno označujúce typ piesne ( Ž-žalmy, V-bohoslužobné vzdychy a piesne, CH-chválospevy a duchovné piesne ).

Ak má pieseň označenie aj za lomítkom napr. a_Ž_36 / a_Ž_68 znamená to, že ide o tzv. opakovaný nápev.

 

Reformovaný spevník  (formát MIDI) - STIAHNUŤ