Záhor

Zbor                    Záhor – matkocirkevný zbor


Adresa                 072 53 Záhor


Duchovný            Mgr.Janette Knežová, administrátorka

                              Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor                Anna Hamariová


Presbyterstvo     

                            Michal Bali,

                            Jozef Čermák,

                            Jaroslav Josai,       

                            Ján Marcinčák,

                            Anna Ohrisková,                            

                            Michal Sabo-Balog,

                            Natália Šoganová


Informácie          Bohoslužby v nedeľu 9.30


Počet členov        234


Počet voličov       151


 

Stručná história zboru

Cirkevný zbor v Záhore má bohatú, vyše 400 ročnú, tradíciu. Hneď vo svojich začiatkoch okolo roku 1648 získal štatút matkocirkevného zboru a patrili k nemu cirkevné zbory Bežovce a Pinkovce. Tento štatút však stratil v roku 1712 pod tlakom protireformácie a odvtedy až do roku 1958 bol začlenený pod matkocirkevný zbor v Bežovciach. V roku 1958 na žiadosť našich veriacich bol cirkevný zbor začlenený pod matkocirkevný zbor v Pinkovciach. Zbor mal spočiatku malý drevený kostol, ktorý stál uprostred peknej ovocnej záhrady. V roku 1822 bol vybudovaný kamenný kostol, ale bez veže. Veža bola pribudovaná v roku 1879. V rokoch maďarskej okupácie bol kostol na príkaz štátnych úradov uzavretý. Po oslobodení kostol znovu otvorili za účinkovania brata farára Juraja Gazdoviča, učiteľa. Väčšia oprava kostola bola prevedená v roku 1957. V roku 1985 bol zakúpený nový orgán. 1.marca 2010 sa stal záhorský zbor opäť matkocirkevným.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

od roku 1954 Juraj Halas,

od roku 1958 Michal Hudak,

od roku 1959 Ján Palai,

od roku 1965 Ján Semjan,

od roku 2008 Vlasta Kovaľová,

od roku 2010 Marek Kačkoš,

od roku 2013 Miroslav Kovaľ,

od roku 2015 Janette Knežová.