Blatná Polianka

Zbor                      Blatná Polianka – matkocirkevný zbor


Adresa                 Blatná Polianka č. 40


Duchovný           Mgr. Erika Dékányová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Kontra Michal


Presbyterstvo     

                             Pavol Vinc,

                            Ján Vinc,

                            Marian Balog,

                            Stano Mráz,

                            Anna Bodnárová,

                            Anna Olexová


Informácie :

Piatok 

Večerné bohoslužby o 16:30 hod.

Konfirmačná príprava na farskom úrade v Blatnej Polianke č. 40 o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby o 10:30 hod.


Počet členov        127


Počet voličov       58


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Blatnej Polianke vznikol v poreformačnej dobe.

Kostol bol postavený v roku 1906. V roku 1931 bol obnovený. Po 2. svetovej vojne prešiel generálnou opravou v roku l950. Ďalšiu väčšiu opravu podstúpil v roku l968 ako aj v roku 1996, a tiež v roku 2006 pri príležitosti 100. výročia jeho postavenia.

Cirkevný zbor vlastní aj farskú budovu. Stará farská budova bola v roku l955 zbúraná a nahradená novou budovou. Po dlhých rokoch v roku 1996 bola farská budova obnovená.

V roku 1945 sa zbor Blatná Polianka stáva matkocirkevným zborom. V roku l957 sa pripája dcérocirkevný zbor Svätuš a v roku l969 sa k Blatnej Polianke pričleňujú aj Blatné Remety.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

  1. októbra 2015 do matkocirkevného zboru Blatná Polianka a dcérocirkevného zboru Svätuš prichádzakaplán Korpa Peter.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Feldesy, Ján Jenčík, Ján Baláž, Pavol Horovčák, Jozef Rácz, Ján Kolesár, Juraj Halás, Juraj Kudroč, Juraj Humenský, Ján Marjo, Juraj Miklóš, Marián Hamari, Ester Perešová, Juraj Gajdošoci, katechétka Anna Nemjová, Vlasta Vetrecínová, Danuška Hudáková.

Vlasta VetrecínováKovaľová narodená 1.5.78 v Sobranciach.

2002 – 2005 kaplánka v Trhovišti

2005 – 2010 farárka v Blatnej Polianke a Svätuši

Od októbra 2010 doposiaľOzbrojené sily, Prápor logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády, (od 1.10.2015 je to prápor CSS).