Bežovce

Zbor                    Bežovce – matkocirkevný zbor


Adresa                 Bežovce 41, 072 53 Bežovce


Duchovný            Mgr. Marek Kačkoš


Kurátor               Ján Gajdoš


Presbyterstvo     

                           Jana Hamšíková,

                           Marek Leitner,

                           Matúš Michlík,

                           Anna Palaiová,

                           Juraj PallaiBilý,

                           Ján Pavlík,

                           Martin Pavlo,

                           Ružena Peňáková,

                           Ján Petrec


Informácie          Bohoslužby v nedeľu 11.00


Počet členov        292

Počet voličov       171


 

Stručná história zboru

V Bežovciach žili reformovaní veriaci už pred rokom 1648, keďže sa zachovali zmienky o duchovných, ktorí dochádzali kázať. Zásadná zmena nastala v roku 1712, keď grófka Anna Barkocziová darovala dom na bývanie pre záhorského kazateľa, ktorý sa sem presťahoval, a tak tu vznikla matkocirkev, v ktorej už od roku 1752 bola požiadavka kázať po slovensky. Zbor zasiahla aj rekatolizácia, keď im bol odobratý kostol v roku 1756, čo pretrvávalo až do vydania tolerančného patentu, ale prinavrátený kostol hneď na v roku 1783 vyhorel a bola potreba postaviť nový, ten bol dokončený v roku 1791. Byt pre kantora – učiteľa a miestnosť pre školu bola darovaná v roku 1802 miestnymi zemepánmi Berenyiovcami.Zbor zasiahol aj ďalší ničiví požiar, keď v roku 1830 zhorela fara a bolo potrebné vybudovať novú, lenže to nebola posledná skúška ohňom, pretože 8. apríla 1848 požiar nivočil obec a popolom ľahol aj drevený kostol, nová fara a škola s bytom pre učiteľa. A tak bolo potrebné budovať odznova, v roku 1861 po 10 ročnej výstavbe bol dokončený kamenný kostol, slúžiaci po viacerých opravách dodnes. Posledná generálna oprava bola ukončená v roku 1998.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mgr. Marek Kačkoš

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Samuel Gyorkey v roku 1712 sa presťahoval zo Záhora,

GergelyPálfalvi od roku 1718,

Juraj Jeney od roku 1728,

Andrej Rákosy od roku 1758 v čase rekatolizácie,

Juraj Pásztor od roku 1782,

Pavol Rácz od roku 1785 – postavený drevený kostol,

Samuel Liszkay od roku 1804,

František Bunyitay od roku 1820,

Andrej Bodnár od roku 1826,

Gabriel Csengeri od roku 1854,

Jozef Magyar od roku 1864,

Ján Kálniczky od roku 1909,

Štefan Abary od roku 1942,

Juraj Halás od roku 1954,

Marek Kačkoš od roku 2002,

Janette Knežová od roku 2015

Marek Kačloš od roku 2016.