Sobrance

Zbor                    Sobrance – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Sobrance


Duchovný            Mgr. Erika Šrojtová


Kurátor               Mgr. Kvetoslava Michaličová


Presbyterstvo     

                           Agáta Polomská,

                           Milan Hrabovský,

                           Michal Jenčík


Informácie          Bohoslužby v každú prvú nedeľu v mesiaci       

                           o 8.30 hod. v „kaske“ (MsKS).


Počet členov        30


Počet voličov       23


 

Stručná história zboru

Podľa dostupných informácií od reformovaných veriacich v Sobranciach, sa reformovaní veriaci v Sobranciach začínajú schádzať po roku 1950 za pôsobenia farára Juraja Mikloša, ktorý bol farárom v matkocirkevnom zbore Lúčky od roku 1949 celých 55 rokov. Keďže v Sobranciach nebol reformovaný kostol, veriaci sa schádzali na rôznych miestach aj po domoch. Dlhý čas sa veriaci schádzali v dome Štefana Jenčíka v Komárovciach, ktoré taktiež patria k Sobranciam spoločne s Ostrovom a Porostovom. Počas celého pôsobenia farára Juraja Mikloša bol kurátorom zboru Štefan Jenčík a jeho manželka Helena Jenčíková bola pokladníčkou zboru. Istý čas sa veriaci schádzali na družstve, neskôr v priestoroch nemocnice v Sobranciach, posledné desaťročie sa schádzali v priestoroch Základnej umeleckej školy. V súčasnosti sa veriaci schádzajú v priestoroch „kasky“. V súčasnosti je kurátorkou zboru Kvetoslava Michaličová. Farárkou zboru je Erika Šrojtová.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Sobrance sú dcérocirkevným zborom matkocirkevného zboru Lúčky. Čo sa týka duchovných, ktorí pôsobili alebo pôsobia v zbore, je história rovnaká s matkocirkevným zborom Lúčky.