Trhovište

Zbor                     Trhovište – matkocirkevný zbor


Adresa                 Trhovište 33, 07204


Duchovný            Mgr. Pavol Kačkoš


Kurátor                Marek Jenčo


Presbyterstvo    

                            Anna Kirnagová,

                            Ľubica Semjanová,

                            Zlata Moskaľová,

                            Janka Fazekašová,

                            Valéria Semjanová,

                            Ján Hoľan,

                            Slavomír Semjan,

                            Róbert Koba,

                            Lukáš Varkonda


Informácie           Bohoslužby v nedeľu o 10.30, v stredu o 18.00,

                            detská besiedka v nedeľu počas služieb Božích


Počet členov        262


Počet voličov       195


 

Stručná história zboru

Od roku 1563 v trhovišťskom kostole slúžili bohoslužby kalvínsky kazatelia. Kalvínsky kostol bol okolo roku 1700 drevený. Tunajšia farnosť patrila v 17. – 18. storočí do skupiny slovenských farností v strednom Zemplíne. Podľa správy z roku 1673 za vtedajšej vlny protireformácie kalvínom zobrali aj kostol v Trhovišti, ktorý pripadol rímskokatolíckej cirkvi. Bol to len prechodný stav, keďže kalvínska farnosť existovala až do roku 1716. Neskôr kalvínska samostatná farnosť Trhovište zanikla a kalvíni z Trhovišťa pripadli pod administráciu farnosti Bánovce nad Ondavou. Ako jediná pamiatka na prvý kalvínsky zbor v Trhovišti je stredoveká kovová kanvica na víno z roku 1696.

Trhovišťskí kalvíni nechceli žiť bez Božieho chrámu, a tak v roku 1894 položili základný kameň terajšieho kostola. Neskôr sa v rokoch 1895 – 1897 uskutočnila výstavba kostola. V roku 1948 sa uskutočnila oprava kostola a taktiež v tomto roku sa Trhovište stali matkocirkevným zborom. V roku 1970 prebehla generálna obnova chrámu.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Od roku 1946 do roku 1951 pôsobil v zbore Ján Vaszily(1.10.1921-13.3.1982). Počas jeho pôsobenia sa zbor stal matkocirkvou a celý región prežíval duchovné prebudenie.

V roku 1952 sa stal prvým zvoleným duchovným zboru Juraj Vaľuška(7.6.1921 – 30.1.2004), ktorý pôsobil v zbore viac ako 50 rokov do roku 2002. Na jeho službu veriaci často spomínajú a mnohí sa zúčastnili poslednej rozlúčky na Sliači.

V rokoch 2002 – 2005 slúžila v zbore kaplánka Vlasta Kovaľová (Vetrecinová), toho času duchovná v ozbrojených silách SR.

Od roku 2005 administruje cirkevný zbor Pavol Kačkoš, ktorý je od roku 2014 je zvoleným duchovným zboru.Narodil sa 4.júla 1982. Vyrastal v obci Zemplínska Široká a duchovne sa rozvíjal v cirkevnom zbore Palín v pastierskej starostlivosti pána farára Jána Janovčíka. Po vzore svojho starého otca Juraja Humenského i brata Mareka prijal Božie povolanie do služby v cirkvi a po ukončení štúdia na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po dvoch rokoch štúdia prestúpil na Fakultu reformovanej teológie na Selyeho univerzite v Komárne, kde promoval v roku 2007 už ako seniorátny kaplán Michalovského seniorátu.