Kázne - na čítanie

Kázne na čítanie:

 -  Juraj Gajdošoci  - 

 

 - Danuška Hudaková - 

 

- Pavol Jašo -  

 

- Erika Šrojtová -