Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Vzdelávanie v cirkvi - SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - 2.10.2021

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

      Po čase príprav sa slávnostnými bohoslužbami začalo cirkevné vzdelávanie dvoch slovenských reformovaných seniorátov. Prvotná myšlienka zástupcu biskupa Jána Semjana, získala reálnu podobu. Bohoslužby sa konali v Michalovskom reformovanom kostole dňa 2.10.2021 za prítomnosti prihlásených na vzdelávanie a správnej rady formujúcej sa inštitúcie. Božím Slovom nás oslovil zástupca biskupa Ján Semjan. Na základe zázračného nasýtenia zástupov poukázal na úlohu dnešných učeníkov Pána Ježiša. Musíme dôverovať aj v malých začiatkoch. Pán môže z mála urobiť veľmi veľa. Na bohoslužbách sa spievali piesne: 466, 545, 565.

 

    Nasledovala  prestávka na občerstvenie, ktoré pripravila Remídia n.o.,  jej riaditeľka Marika Géciová. Po prestávke zaznela konvokačná prednáška riaditeľky pre cirkevné vzdelávanie Andrey Korečkovej. Zdôraznila život prvých kresťanov, ktorí pochádzali z rôznych vrstiev spoločnosti. Viera v Pána Ježiša bola v ich živote napriek všetkému viditeľná. Po prednáške hovorila riaditeľka o vyučujúcich a podala informácie k ďalšiemu najbližšiemu stretnutiu. V diskusii sa prítomní pýtali na praktické podmienky štúdia a na jeho pokračovanie.

 

      Poďakovanie patrí Bohu za Jeho milostivé vedenie, všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa cirkevné vzdelávanie stalo realitou. Našu spoločnú vec môžeme všetci  podporiť  prostredníctvom Remidie n.o..

Juraj Gajdošoci