Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

BOHOSLUŽBY - video - 5.4.2021 (Veľkonočný pondelok)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)         Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

        

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

       

BOHOSLUŽBY - video - 4.4.2021 (Veľkonočná nedeľa)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)     Michalovce (zdroj: cz MI)      Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

           

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Bežovce (zdroj: P.Jašo)

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

      

BOHOSLUŽBY - video - 2.4.2021 (Veľký piatok)

Bánovce n/O (zdroj:cz B. n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)       Michalovce (zdroj: cz Michalovce)

        

Lastomír (zdroj:cz Palín)            Lúčky (zdroj: cz Lúčky)              Čaňa (zdroj: cz Čaňa)

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

      

BOHOSLUŽBY - 31.1.2021

Michalovce                                             Svinica

    

Tušice                                                    Byster

  

BOHOSLUŽBY - Vianoce 2020

Bratia a sestry,

z dôvodu pandemickej situácie ponúkame tieto bohoslužby pre chorých, starých poprípade tých, čo nemohli alebo z dôvodu svojej ochrany sa nechceli zúčastniť hromadných bohoslužieb.

 

Bohoslužby 24.12
                                               
 
 
 
 
 
 
Bohoslužby 25.12  
 
Bohoslužby 26.12
 
Bohoslužby 27.12
 
Prajem požehnané vianočne sviatky Vám a Vaším rodinám.
 
Blažej Knežo - seniorátny kurátor