Následujúce udalosti

07 okt 2023 - 07 okt 2023 10:00AM - 06:00PM Sternutie rodín
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

SLÁVNOSTNÉ BOHOSLUŽBY - Záhor - 30.10.2022

Prenos SLÁVNOSTNÝCH BOHOSLUŽIEB pri príležitosti

200. rokov založenia reformovaného zboru Záhor.

Kliknutím na fotografiu kostola sa dostanete na YOUTUBE kanál zboru Michalovce,

následne zvoľte video BOHOSLUŽBY 30.10.2022 Záhor.

BOHOSLUŽBY - video - 25.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B.n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)    Michalovce (zdroj: CZ MI)

        

Lúčky (zdroj:cz Lúčky)                Bežovce (zdroj: P.Jašo)         Byster (zdroj: P.Korpa)

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                 Tušice (zdroj:cz Tušice)       Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

BOHOSLUŽBY - video - 11.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B. n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)       Michalovce (zdroj: cz Michalovce)

        

Lastomír (zdroj:cz Palín)            Bežovce (zdroj: P.Jašo)            

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Tušice (zdroj:cz Tušice)           Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

BOHOSLUŽBY - video - 5.4.2021 (Veľkonočný pondelok)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)         Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

        

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

       

BOHOSLUŽBY - video - 4.4.2021 (Veľkonočná nedeľa)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)     Michalovce (zdroj: cz MI)      Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

           

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Bežovce (zdroj: P.Jašo)

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

      

BOHOSLUŽBY - 31.1.2021

Michalovce                                             Svinica

    

Tušice                                                    Byster