BOHOSLUŽBY - Vianoce 2020

Bratia a sestry,

z dôvodu pandemickej situácie ponúkame tieto bohoslužby pre chorých, starých poprípade tých, čo nemohli alebo z dôvodu svojej ochrany sa nechceli zúčastniť hromadných bohoslužieb.

 

Bohoslužby 24.12
                                               
 
 
 
 
 
 
Bohoslužby 25.12  
 
Bohoslužby 26.12
 
Bohoslužby 27.12
 
Prajem požehnané vianočne sviatky Vám a Vaším rodinám.
 
Blažej Knežo - seniorátny kurátor