Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

BOHOSLUŽBY - Vianoce 2020

Bratia a sestry,

z dôvodu pandemickej situácie ponúkame tieto bohoslužby pre chorých, starých poprípade tých, čo nemohli alebo z dôvodu svojej ochrany sa nechceli zúčastniť hromadných bohoslužieb.

 

Bohoslužby 24.12
                                               
 
 
 
 
 
 
Bohoslužby 25.12  
 
Bohoslužby 26.12
 
Bohoslužby 27.12
 
Prajem požehnané vianočne sviatky Vám a Vaším rodinám.
 
Blažej Knežo - seniorátny kurátor

Adventný evanjelizačný týždeň

Milí priatelia,
čo najsrdečnejšie Vás chcem pozvať na už tradičné podujatie - Adventný evanjelizačný týždeň - ktorý sa uskutoční v prvý adventný týždeň,
od 4. decembra, keď spoločné stretnutia budú podľa uvedeného rozpisu a so začiatkom o 18:00 hodine.
 

Pondelok, 4.12.

Palín

Ja som chlieb života

Peter Korpa

spevokol Michalovce SDG

Utorok, 5.12.

Lúčky

Ja som svetlo sveta

Pavol Kačkoš

Joel

Streda, 6.12.

Lastomír

Ja som dvere/dobrý pastier

Marek Kačkoš

spevokol Palín

Štvrtok, 7.12.

Trhovište

Ja som vzkriesenie i život

Erika Šrojtová

spevokol Lastomír

Piatok, 8.12.

Stretava

Ja som cesta, pravda i život

Mária Meňkyová

spevokol mládež