Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

BOHOSLUŽBY - Vianoce 2020

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v Bohoslužby

Bratia a sestry,

z dôvodu pandemickej situácie ponúkame tieto bohoslužby pre chorých, starých poprípade tých, čo nemohli alebo z dôvodu svojej ochrany sa nechceli zúčastniť hromadných bohoslužieb.

 

Bohoslužby 24.12
                                               
 
 
 
 
 
 
Bohoslužby 25.12  
 
Bohoslužby 26.12
 
Bohoslužby 27.12
 
Prajem požehnané vianočne sviatky Vám a Vaším rodinám.
 
Blažej Knežo - seniorátny kurátor