Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátne kajúce bohoslužby

Veľký Piatok bol dňom, keď sme sa mohli stretnúť v reformovanom kostole v Michalovciach na seniorátnych kajúcich bohoslužbách. Tento deň si pripomíname utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša.

Seniorátne kajúce bohoslužby

Veľký Piatok 25.3.2016 bol tohto roku skôr ako inokedy.

V tento významný deň sa stretli účastníci seniorátnych kajúcich bohoslužieb v reformovanom kresťanskom

kostole v Michalovciach.

Programom nás sprevádzal seniorátny misijný referent Peter Korpa. Zneli modlitby, Pána chválila kresťanská

hudobná skupina Projekt Z zo Záhora. Božie Slovo zvestovala farárka vo Veľkých Revištiach Danuška Hudáková.

Čítali sa pašijné udalosti, ktoré zaznamenalo Evanjelium Jána od 17 kapitoly. Spoločne sme sa mohli pokorne

skloniť pred dielom Božím, ponížený Kristus bol ukrižovaný a pochovaný v hrobe.

Trpel ako je len možné najviac trpieť, aby my sme boli už vykúpení. O tom hovorila i pieseň – Smieť žiť pre Krista,

v podaní mladých zo Záhora.

Juraj Gajdošoci