Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Adventný evanjelizačný týždeň

Milí priatelia,
čo najsrdečnejšie Vás chcem pozvať na už tradičné podujatie - Adventný evanjelizačný týždeň - ktorý sa uskutoční v prvý adventný týždeň,
od 4. decembra, keď spoločné stretnutia budú podľa uvedeného rozpisu a so začiatkom o 18:00 hodine.
 

Pondelok, 4.12.

Palín

Ja som chlieb života

Peter Korpa

spevokol Michalovce SDG

Utorok, 5.12.

Lúčky

Ja som svetlo sveta

Pavol Kačkoš

Joel

Streda, 6.12.

Lastomír

Ja som dvere/dobrý pastier

Marek Kačkoš

spevokol Palín

Štvrtok, 7.12.

Trhovište

Ja som vzkriesenie i život

Erika Šrojtová

spevokol Lastomír

Piatok, 8.12.

Stretava

Ja som cesta, pravda i život

Mária Meňkyová

spevokol mládež

 

Seniorátne kajúce bohoslužby

Veľký Piatok bol dňom, keď sme sa mohli stretnúť v reformovanom kostole v Michalovciach na seniorátnych kajúcich bohoslužbách. Tento deň si pripomíname utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša.

Seniorátne kajúce bohoslužby

Veľký Piatok 25.3.2016 bol tohto roku skôr ako inokedy.

V tento významný deň sa stretli účastníci seniorátnych kajúcich bohoslužieb v reformovanom kresťanskom

kostole v Michalovciach.

Programom nás sprevádzal seniorátny misijný referent Peter Korpa. Zneli modlitby, Pána chválila kresťanská

hudobná skupina Projekt Z zo Záhora. Božie Slovo zvestovala farárka vo Veľkých Revištiach Danuška Hudáková.

Čítali sa pašijné udalosti, ktoré zaznamenalo Evanjelium Jána od 17 kapitoly. Spoločne sme sa mohli pokorne

skloniť pred dielom Božím, ponížený Kristus bol ukrižovaný a pochovaný v hrobe.

Trpel ako je len možné najviac trpieť, aby my sme boli už vykúpení. O tom hovorila i pieseň – Smieť žiť pre Krista,

v podaní mladých zo Záhora.

Juraj Gajdošoci