Následujúce udalosti

Žiadne udalosti

Seniorátne kajúce bohoslužby

zapnuté . Publikované v Bohoslužby

Veľký Piatok 25.3.2016 bol tohto roku skôr ako inokedy.

V tento významný deň sa stretli účastníci seniorátnych kajúcich bohoslužieb v reformovanom kresťanskom

kostole v Michalovciach.

Programom nás sprevádzal seniorátny misijný referent Peter Korpa. Zneli modlitby, Pána chválila kresťanská

hudobná skupina Projekt Z zo Záhora. Božie Slovo zvestovala farárka vo Veľkých Revištiach Danuška Hudáková.

Čítali sa pašijné udalosti, ktoré zaznamenalo Evanjelium Jána od 17 kapitoly. Spoločne sme sa mohli pokorne

skloniť pred dielom Božím, ponížený Kristus bol ukrižovaný a pochovaný v hrobe.

Trpel ako je len možné najviac trpieť, aby my sme boli už vykúpení. O tom hovorila i pieseň – Smieť žiť pre Krista,

v podaní mladých zo Záhora.

Juraj Gajdošoci