Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátne kajúce bohoslužby

zapnuté . Publikované v Bohoslužby

Veľký Piatok bol dňom, keď sme sa mohli stretnúť v reformovanom kostole v Michalovciach na seniorátnych kajúcich bohoslužbách. Tento deň si pripomíname utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša.

Seniorátne kajúce bohoslužby zorganizoval misijný referent Peter Korpa.
Hudobne a čítaním z Písma bohoslužby sprevádzali mladí kresťania zo Záhora, Palina a Bidoviec. Zborové piesne kantoroval Stanislav Kasinec. Spolu s nimi mohli všetci zhromaždení oslavovať Pána.

Kázňou nám poslúžil farár Pavol Kačkoš. Zdôraznil, že Ježiš je naozaj skutočným kráľom. Musí nám vždy vládnuť, On nie je slabým a obmedzeným vládcom ako ľudia. Mnohí boli sklamaní, že neviedol oslobodzujúci boj proti Rimanom. Predsa bol ukrižovaný, aby nás všetkých oslobodil. Uvedomme si, že v Ňom máme všetko.

Na záver sme sa rozchádzali povzbudení a oslovení, zo želaním požehnaných Veľkonočných sviatkov. Kajúce bohoslužby sa isto stali pre všetkých prítomných kresťanov nielen spomienkou na ukrižovaného kráľa, ale boli aj pohľadom vpred, do Jeho kráľovstva.
Juraj Gajdošoci