Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Milí kolegovia,

nakoľko došlo k uvoľneniu niektorých obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, oznamujem Vám, že dňa 8.6.2020 bude v Reformovanom kostole v Michalovciach o 14:00 Seniorátna biblická hodina.

OBEŽNÍK - otváranie kostolov

Milé sestry, milí bratia,
potom, čo sme boli v pondelok 4. mája médiami informovaní, že sa uvoľnuje druhá a tretia fáza opatrení, vám v prílohe zasielam k tomu obežník z vedenia našej cirkvi. Vyslovujem nádej, že sa postupne vrátime, aj vrámci týchto sprísnených inštrukcií, do normálneho fungovania duchovného života. Vyprosujem pre všetkých nás Božiu milosť.
 
Erika Dékányová