Následujúce udalosti

14 okt 2019 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
15 okt 2019 - 17 okt 2019 04:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných seniorov
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín
18 okt 2019 - 20 okt 2019 05:00PM - 12:00AM Konferencia reformovaných rodín

Deň obetí dopravných nehôd - Košice

Deň obetí dopravných nehôd v Košiciach

Dňa  21.11.2017  popoludní sme sa zišli na Verejnom cintoríne v Košiciach, aby sme si pripomenuli pamiatku tých, ktorí v našom- košickom kraji zahynuli za prvých 10.mesiacov tohto kalendárneho roku.Slovom Božím počas pietnej spomienky poslúžila mjr. Mgr. Jana Tabačková policajná duchovná  Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Na základe podobenstva o milosrdnom samaritánovi poukázala na skutočnosť, že na mieste zraneného pocestného sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás. Sme často odkázaní na pomoc iného človeka. Môže sa stať, že ten od ktorého by sme najviac očakávali pomoc sa nám oblúkom vyhne, podobne ako v podobenstve kňaz a lévita. Preto je dobré, že k núdznym a zraneným Pán Boh posiela ešte človeka- Samaritána. Tento sa skláňa, ošetruje rany, zachraňuje. Podobne ako hasiči, záchranari a policajti. Táto pietna spomienka bola preto aj poďakovaním všetkým tým, ktorí venujú svoje úsilie o záchranu človeka, ktorý potrebuje pomoc.