Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Biblická škola - šk.rok 2022/2023

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Milí bratia a sestry.

Počas prvého roka sme získali isté skúsenosti. Správna rada školy zasadne do 15. júla 2022 a prijme sa aj správa za prvý školský rok, ktorá sa  ďalej zverejní. Termín prihlášok je posunutý do konca augusta.

 V pozícii zastupujúceho riaditeľa som od konca minulého roka. Predpokladal som, že len dokončím školský rok. Sestra Andrea Korečková mi však  oznámila, že do vedenia školy sa dokáže vrátiť najskôr 1.1.2023, čo znamená, že musím pripraviť aj ďalší školský rok. Modlime sa za našu sestru, aby  ju Pán Boh posilnil a od Nového roka sa mohla vrátiť.  

Ešte chcem vám dať do pozornosti možnosť využiť študentov odboru laický kazateľ pri zastupovaní počas leta, alebo aj inokedy. Majú za sebou prvý ročník a postupne naberajú aj kazateľskú prax. Súčasťou ich štúdia je aj vypracovanie kázni. Takže ak budete potrebovať zástup môžete sa obrátiť aj na  Jána Janovčíka ( 0905 891 425), Pavla Gurbaľa (0905 554 334), Imricha Géciho (0948 513 596). Na ich službu mám dobrú spätnú väzbu zo zborov, kde už slúžili. Ak idú niekde slúžiť, tak ich je dobré uviesť, či predstaviť ako študentov Biblickej školy, lebo svoju službou Biblickú školu reprezentujú. 
 
Čo sa týka miesta vyučovania, tak sa snažíme  striedať  Michalovce a Vyšný Čaj. Okrem toho sme boli raz v Tušiciach a raz v Košiciach. Takže miesto vyučovania bolo rovnomerne rozdelené medzi okres Michalovce a okres Košice. Časť prednášok bola online, čo sa využije aj v budúcom školskom roku, osobné stretnutia sú však potrebné.
 
Kantorský kurz bude mať svoj vlastný harmonogram, bude ho vyučovať sestra seniorka Erika Dékányová ,ktorá  v priestoroch ZUŠ Michalovce. Kurz bude je aj pre začiatočníkov aj pre pokročilých, ktorí majú I. a aj II. stupeň klavíra. Rozsah kurzu sa stanoví podľa potreby s každým individuálne. Vyučovanie bude cez pracovný týždeň pondelok – piatok v budove ZUŠ, kde je vhodný nástroj -organ. Záujemcovia o kantorský kurz sa však tiež  majú najprv prihlásiť oficiálne do Biblickej školy a potom si zo sestrou seniorkou dohodnú individuálny  rozvrh.
Na konci článku sa nachádzajú aktuálne dokumenty k náboru na štúdium na Biblickej škole v šk.roku 2022/ 2023.
 
S pozdravom 
Juraj Brecko, zastupujúci riaditeľ
 
 
Náborový list:
 Náborový list