Následujúce udalosti

07 okt 2023 - 07 okt 2023 10:00AM - 06:00PM Sternutie rodín
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Cirkevné vzdelávanie laikov

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Na základe rozhodnutia seniorátnych valných zhromaždení prebieha proces zriaďovania cirkevno – vzdelávacej inštitúcie v rámci dvoch slovenských seniorátov za účelom výchovy a vzdelávania laických členov cirkvi pre potreby jednotlivých zborov, na zvyšovanie kvality reformovaného kresťanského vzdelávania v rôznych oblastiach cirkevného života. Na jeseň sa proces zriaďovania uzavrie rozhodnutím seniorátnych orgánov, ale výučbu  plánujeme začať  už od 2.10.2021 podľa situácie prezenčne alebo dištančne Preto už teraz zasielame na zbory ponuku pre členov zborov, aby sa prihlasovali na štúdium do nižšie uvedených odborov.

Študijné programy:

(pod bodom a) c) d) a h) sú dvojročné a ostatné sú jednoročné)

 1. a)     Vzdelávanie budúcich katechétov
 2. b)     Doplnkové vzdelávanie súčasných katechétov
 3. c)     Vzdelávanie uchádzačov o štúdium teológie
 4. d)     Vzdelávanie laických kazateľov
 5. e)     Základné biblické štúdium pre laickú verejnosť
 6. f)       Semináre presbyterov a kurátorov
 7. h)     Vzdelávanie v oblasti interpretácie chrámovej hudby : organ,  klávesové nástroje, gitara, spevokol, hudobný softvér, hudobná skupina.
 8. i) Vzdelávanie pre pracovníkov so strednou generáciou  (manželský a slobodný stav, budovanie rodiny, výchova detí)
 9. j)   Vzdelávanie pre pracovníkov so staršími -  pastoračná starostlivosť, sprevádzanie chorých a umierajúcich
 10. k)       Doplnkové formy vzdelávania: jazykové kurzy , počítačové kurzy, interpersonálna komunikácia, mediácia  a pod. podľa požiadaviek a možností zriaďovateľa.

 

Prihlášky zasielajte  sestre farárke Andrei Korečkovej  do 20.9. 2021.

Kontakt:

Bačkovík 88, 044 45 Bidovce

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.