Následujúce udalosti

06 okt 2022 - 06 okt 2022 06:30AM - 08:00PM Po stopách reformácie
08 okt 2022 - 10:00AM - Deň rodín
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátna mládež - Michalovce

Milí bratia a sestry,

 
oznamujem Vám, že ďalšia seniorátna mládež sa uskutoční 5. mája 2017 o 17:00 v Michalovciach. Výkladom Božieho slova poslúži Peter Korpa.
 
Bude to bez nocovania.
 
Srdečne pozývame Vás i mladých z Vašich cirkevných zborov.
 
 
S pozdravom za prípravný tím Marika Geciová

Svetový deň modlitieb - Filipíny, Nedeľa 15:00 hod - Svätuš

Päť odvážnych žien – dcér Celofchádových – predstúpilo pred Mojžiša a poukázalo na svoj problém. Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi a Hospodin potvrdil oprávnenosť ich požiadavky. Tento ich skutok je pre nás príkladom, ako máme konať, aby naša budúcnosť bola lepšia nielen pre nás, ale aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Aj my sme pozvaní bojovať za spravodlivosť pre celé Božie stvorenie. Ako a kedy?

Na spoločných modlitbách, ktoré pripravili ženy z Filipín v rámci SDM na tému: Som k tebe nespravodlivý?

A. Kerekrétiová

za Slovenský výbor SDM