Plán misijného referátu na rok 2020 

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v News

Seniorátna biblická hodina pre dospelých 

Prvý Pondelok v kalendárnom mesiaci, Michalovce o 14:00

 

 23.Február2020 - Svetový deň modlitieb žien 

Čas: 15:00 hod. 

Miesto: Humenné 

Kazateľ/ka: Mária Meňkyová 

 10. Apríl 2020 - Seniorátne kajúce Bohoslužby

Čas 15:30 

Miesto: Michalovce 

Kazateľ/ka: Pavol Jašo + mládež 

 

 26.Apríl 2020 - Stretnutie spevokolov  

Čas: 15:00 hod. 

Miesto: Michalovce + Rankovce spevokol 

 

 16.Máj 2020 - Stretnutie deti a dorastencov 

Čas: 10:00 

Miesto: Jenkovce 

 

 10.November 2020 Konferencia o modlitbe 

Čas: 15:00 hod. 

Miesto: Bracovce 

Lektor/kaprof. Pereš