Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

SDM 2020 Zimbabwe - 23.2.2020 o 15:00 hod. - Humenné

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Téma
 
Texty pripravili ženy zo Zimbabwe na tému:
 
„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 
 
 

Program Svetového dňa modlitieb vychádza z Ježišovho stretnutia s človekom, ktorý napriek tomu, že sa chcel uzdraviť, nič pre to neurobil.  Ježiš sa spýtal: „Chceš vyzdravieť?“ 

Každý z nás musí odpovedať na túto otázku. Čo urobíš? „Vstaň, vezmi lôžko a choď!”

Naše sestry v Zimbabwe vnímajú Ježišovo stretnutie ako výzvu k činu. 

Ježiš nás posilňuje a zmocňuje, aby sme boli uzdravení, fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne, a tak dosiahli zmierenie  s Bohom, sami so sebou a s ostatnými v našej komunite. Keď sme skutočne zmierení, môžeme opravdivo milovať, a keď opravdivo milujeme, tak sme schopní ísť a pôsobiť pokoj. 

Takže: „Vstaň, vezmi lôžko a choď!”