Následujúce udalosti

02 jan 2024 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Reformovaný spevník ako Android aplikácia

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Vážení priatelia,
 
posielam vám linku na prvú verziu nášho spevníka ako aplikácie pre Android ver. 5 a viac
 
Je to prvá verzia, takže ponúka len základnú funkcionalitu. Ak sa podarí, postupne by som to rád dopĺňal (prípadne, ak sa chce niekto pridať, budem len rád).
Trvá to trochu dlhšie, keďže je potrebné informácie zo spevníka dostať do formátu, ktorý sa dá využiť v aplikácii, čo robím momentálne ručne napr. pri autoroch textu a hudby.
 
Ak máte nejakú spätnú väzbu k tomu, budem len vďačný.
 
Paľo Gurbaľ