Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

 - Finančná zbierka

- Potravinová zbierka a materiálna pomoc

- Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

- Praktická pomoc

 

 1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103

Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu

Variabilný symbol: 2022

Reformovaný spevník (formát MIDI)

Návod na použitie:

Hudobná interpretácia Reformovaného spevníka vo formáte MIDI je vytvorená spracovaním nôt uvedených v spevníku a chorálniku do hudobného softvéru,,musescore,,.

Uvedený hudobný softvér je voľne dostupný na internetovej stránke : https://musescore.org/en/dowload

V závislosti od použitého operačného programu zariadenia, na ktorom sa súbory budú prehrávať, je potrebné daný softvér stiahnuť a nainštalovať. 

Pri prehrávaní je možné prispôsobiť niektoré parametre podľa vlastných preferencií. Nahrávka obsahuje dva kanály: spev a organ.

Piesne sú zoradené  identicky zo spevníkom, čiže od čísla 1 po číslo 627, pričom pred číslom piesne je uvedené písmeno označujúce typ piesne ( Ž-žalmy, V-bohoslužobné vzdychy a piesne, CH-chválospevy a duchovné piesne ).

Ak má pieseň označenie aj za lomítkom napr. a_Ž_36 / a_Ž_68 znamená to, že ide o tzv. opakovaný nápev.

 

Reformovaný spevník  (formát MIDI) - STIAHNUŤ

 

Hor sa do hory! - 27.12.2021- Borda kúpele

(zimná prechádzka pre konfirmandov)

Čaute konfirmandi, dorasťáci, kamoši konfirmandov, čerstvo vykonfirmovaní !

 1. decembra 2021 Vám ponúkame možnosť dostať sa preč z domu od všetkých bobaľok, rýb a kapustníc a prejsť sa. Náš event sa volá „Hor sa do hory!“ Volajte aj svojich kamarátov, nech je sranda .

Detaily nájdete v udalosti na linku:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2Lh1QMFUd&h=AT0lqFf7Vm5l_eXMqNDSs_weHBwrHb9UtSAFMyQRx05eJRkTo7A-wCAjjkEy7YvZEXJfSdVf-N_EC2OQHb1ZrrNJu7Gf2r0_I1G5MJU7xpdwkjlTW22x59x-BOKKyE2cePLlUA

Do udalosti dajte – „zúčastním sa“,  nech sa môžeme tešiť na Teba konkrétne

Tesne pred akciou sa kontrolne pozrite do udalosti, aké budú aktuálne požiadavky v súvislosti s epidémiou. Tým, že chceme byť vonku, malo by to byť jednoduchšie.

                                                                                                     Tešíme sa na Vás, Mária Brecková

Výlet seniorov - BORDA - 29.-30.12.2021

Milí priatelia,
je nám ľúto, ale vzhľadom na epidemické obmedzenia sa nestretneme na výlete naživo.
Aľe tak sebe povidzme - choľem me še maľi na co cešic 🙂
Jeden stari čľovek kazal: Treba sebe furt daco davac pred oči, naj še jes na co cešic. 🙂
A co budze s porichtovanim duchovnim jedzeňom?
Nahráme videá a zverejníme ich tu a na stránke www.oh-seniorat.sk a ww.mi-seniorat.sk
Potom si ich môžete pozrieť buď doma alebo na biblických hodinách v svojom cirkevnom zbore.
Majce požehnane šviatki 🙂

                                                           Ďakujem, s úctou Mária Brecková 

RE-MI-DIA - Oznamy

Milé sestry a bratia.

dávam Vám opäť do pozornosti aktuálne oznamy našej n.o. RE-MI-DIA
 
TRVANLIVÁ LÁSKA
Adventná potravinová zbierka
 
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi už tretíkrát organizuje adventnú potravinovú zbierku Trvanlivá láska pre sociálne slabých, do ktorej sa zapája aj naša n.o.
Kedy: 28.11 - 13.12.2021
Zbierame -  hodnota jedného balíka cca 10,- €
                 - trvanlivé potraviny  
                  (múka, cukor, cestoviny, konzervy, káva, čaj, niečo sladké, vianočné)
                 - drogériu - tuhé mydlá, zubné pasty, detské plienky
 
Darovať môžete  aj  - deky, prikrývky, rukavice, čiapky, šály, vetrovky. (používané veci je potrebné vyprať)
 
Daruj vianočnú pohľadnicu
V rámci tejto zbierky sa môžu zapojiť aj deti, mládež alebo ktokoľvek má záujem, vytvorením vianočnej pohľadice s venovaním.
Pohľadnicu môžete vložiť do balíčka alebo ich rozdáme my pri odovzdávaní balíčkov.
 
V prípade, že máte nejaké otázky alebo sa chcete zapojiť do tejto zbierky, kontaktujte ma telefonicky na č. 0902714183 alebo e-mailom.
 
Vzdelávanie táborových vedúcich
Dňa 26.11.2021 sa o 18:00 uskutoční online vzdelávanie vedúcich Detských letných biblických táborov.
 Link sa pridá v deň vyučovania v udalosti na facebooku.
 
Reformovaný kalendár 2022
                 
Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu.  Cena za kus 6,- €.
Stále platí možnosť nahlásiť objednávky kalendára a iných publikácii do pondelka 22.11.2021.
 V prípade ak nebudú nahlásené zmeny, budem sa riadiť podľa minuloročných údajov.
Distribuovať sa bude v prvej polovici budúceho týždňa. Budem Vás telefonicky vopred kontaktovať.