Následujúce udalosti

26 mar 2023 - 03:00PM - ČO MAL, TO DAL...
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Milí kolegovia,

nakoľko došlo k uvoľneniu niektorých obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, oznamujem Vám, že dňa 8.6.2020 bude v Reformovanom kostole v Michalovciach o 14:00 Seniorátna biblická hodina.

OBEŽNÍK - otváranie kostolov

Milé sestry, milí bratia,
potom, čo sme boli v pondelok 4. mája médiami informovaní, že sa uvoľnuje druhá a tretia fáza opatrení, vám v prílohe zasielam k tomu obežník z vedenia našej cirkvi. Vyslovujem nádej, že sa postupne vrátime, aj vrámci týchto sprísnených inštrukcií, do normálneho fungovania duchovného života. Vyprosujem pre všetkých nás Božiu milosť.
 
Erika Dékányová

Dobrovoľnícka pomoc pre Ekumenickú pastoračnú službu SR

Bratia a sestry, pre zvládnutie epidémie sú dve základné prístupy. Časť populácie musí  obmedziť sociálne kontakty.

Ale časť obyvateľstva musí ísť do práce. Aby mohol fungovať chod spoločnosti. Časť ľudí pracuje priamo na  zastavení epidémie.

Práve v tejto oblasti je však teraz potrebná pomoc. 

 S úctou Jana Tabačková