Plán misijného referátu na rok 2020 

Seniorátna biblická hodina pre dospelých 

Prvý Pondelok v kalendárnom mesiaci, Michalovce o 14:00

 

 23.Február2020 - Svetový deň modlitieb žien 

Čas: 15:00 hod. 

Miesto: Humenné 

Kazateľ/ka: Mária Meňkyová 

Pôstny evanjelizačný týždeň

 

                                                                      Mgr. Peter Korpa, misijný referent