Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Jarná konferencia reformovanej mládeže - JKRM

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

 

Pozývame mládež, dorast a konfirmandov na Jarnú konferenciu reformovanej mládeže - JKRM, ktorá sa uskutoční druhý víkend jarných prázdnin v dňoch 6. – 8. marca 2020 v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Trhovišti.

Téma konferencie je „Kto som?.

Konferencia je zameraná na dorast a mládež od 13 rokov.

Účastnícky poplatok pri online registrácii je 23 €, bez online registrácie je poplatok 28 €. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste.

Ubytovanie je zabezpečené v triedach na matracoch, je dôležitý vlastný spacák, strava je objednaná v školskej jedálni. Potrebné priniesť prezúvky, športovú obuv a oblečenie, Bibliu.

Na konferenciu nie je zabezpečená spoločná doprava!

Konferencia začína v piatok registráciou od 16:00 a končí v nedeľu obedom.

Online registračný formulár nájdete na www.registracia.remidia.sk

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na hore uvedených kontaktoch.

 

S úctou

Marika Géciová