Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Svetový deň modlitieb - Filipíny, Nedeľa 15:00 hod - Svätuš

Päť odvážnych žien – dcér Celofchádových – predstúpilo pred Mojžiša a poukázalo na svoj problém. Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi a Hospodin potvrdil oprávnenosť ich požiadavky. Tento ich skutok je pre nás príkladom, ako máme konať, aby naša budúcnosť bola lepšia nielen pre nás, ale aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Aj my sme pozvaní bojovať za spravodlivosť pre celé Božie stvorenie. Ako a kedy?

Na spoločných modlitbách, ktoré pripravili ženy z Filipín v rámci SDM na tému: Som k tebe nespravodlivý?

A. Kerekrétiová

za Slovenský výbor SDM

 

Seniorátna mládež v Michalovciach

Milí bratia a sestry,

 
oznamujem Vám, že ďalšia seniorátna mládež sa uskutoční dňa 10.2.2017 so začiatkom o 17:00 hod. v Michalovciach. 
 
Bude to bez nocovania.
 
Prajem Vám požehnané dni.
 
Marika Geciová