Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Výlet do Zádielskej doliny

Dňa 15. septembra sa záujemcovia z celého Michalovského seniorátu zúčastnili na výlete do Zádielskej doliny. O 8 hodine ráno sme v Michalovciach nastúpili do autobusu a vyrazili. Cestou sme ešte vyzdvihli ďalších výletníkov.V autobuse nás milým slovom privítal a pomodlil sa pán kaplán z Blatnej Polianky.

Stretnutie detí v Záhore

V sobotu 4.júna  sa v Záhore uskutočnilo seniorátne stretnutie detí a dorastencov.

V úvode stretnutia boli deti rozdelené na starších a mladších. Pre mladších mala pripravenú lekciu sestra kurátorka Hamariová v stane a pre dorastencov bola téma v kostole vedená sestrou Knežovou. Lekcie boli doprevádzané piesňami pod vedením Mareka Marcinčáka a Mateja Nagya.

Obe skupiny sa zamýšľali nad textom z Lukáša 5,17-26. Kde je zachytený príbeh ako Pán Ježiš uzdravuje ochrnutého, ktorého priniesli na nosidlách k nemu. Povzbudením pre nás bola viera tých, ktorí ho priniesli a zároveň moc Pána Ježiša uzdraviť, ale aj odpustiť hriechy.

Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého stretnutia a tak po téme nasledovalo výborné hamburgerové občerstvenie, po ktorom boli deti rozdelené do súťažných skupín.

Nasledoval presun na futbalové ihrisko, kde už boli pre deti pripravené hry. Hry pripravili a deti nimi sprevádzali laickí dobrovoľníci spomedzi mládežníkov, ktorí pomáhajú realizovať letné biblické tábory organizované Remidiou n.o. Veľkou výhodou boli topole vytvárajúce dostatok tieňa pre súťažiace deti, ale aj dospelých, ktorí mohli využiť tento čas na rozhovory.

Po súťažnom programe nasledoval chutný obed, ktorý  pripravili sestry domáceho zboru.

Blažej Knežo