Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Prehliadka spevokolov v Michalovciach

zapnuté . Publikované v News

Prehliadka spevokolov michalovského reformovaného seniorátu sa uskutočnila v nedeľu 7.5.2017 v reformovanom kostole v Michalovciach. Toto podujatie už má svoju tradíciu a isto slúži na oslavu Pána a prezentovanie kresťanskej zborovej piesne.

Na vydarenej prehliadke spievali spevokoly zo zborov: Trhovište – viedol Pavol Kačkoš, Humenné – viedol Pavol Kačkoš, Blatná Polianka – viedla Emília Pasteráková, Lastomír – viedla Mária Meňkyová, Michalovce – viedla Veronika Savková. Ako prvá zaznela štvorhlasná pieseň, ktorá bola nacvičená 13.4.2017 v Palíne, na školení dirigentov a kantorov. Zladených spevákov pozorne dirigovala Katarína Dékányová.

Prehliadku pútavo a pohotovo moderovala členka michalovského spevokolu Viera Šoltésová. Michalovský spevokol Soli Deo glória, svojim spevom seniorátnu prehliadku ukončil.

Spoločné piesne kantoroval Stanislav Kasinec. Na záver pracovníčka cirkevného oddelenia hudby Noemi Bodnár, odovzdala zbormajstrom CD a pamätné listy. Rozišli sme sa po občerstvení, ktoré pripravil domáci zbor.

Spev je súčasťou našej bohoslužby, spája nás, buduje našu nádej, občerstvuje kresťanskú vieru. Znie, keď máme radosť, ale aj v smútku a ťažobe. Modlime sa za spevokoly, ktoré sú
v našom senioráte a vyprosujme pre nich hojnú Božiu milosť, aby ďalej pôsobili a nestrácali nadšenie pre tú najlepšiu vec, chváliť a oslavovať Trojjediného Boha.

Juraj Gajdošoci

 Foto: Arpád Csontos