Velké Revištia

Zbor                    Veľké Revištia – matkocirkevný zbor


Adresa                 Veľké Revištia č. 63


Duchovný            Ing. Mgr. Danuška Hudáková


Kurátor               Mária Matejová


Presbyterstvo     

                             Slávka Šmatinová,

                             Matúš Hudák,

                             Lýdia Hudáková,

                             Lenka Borzová,

                             Anna Kudráčová,

                             Dušan Godočík,

                             Lenka Godočíková,

                             Iveta Frendáková,

                             Zlatica Valková,

                             Jana Križaovičová,

                             Marian Klacik


Informácie         

                             Bohoslužby nedeľa 10.00 hod., sobota 17.00 hod.;

                           - náboženská výchova: pondelok 13.00 hod. 1. skupina,

                                                               sobota 14.00 hod. 2. skupina,

                           - sobota 13.00 hod. besiedka              


Počet členov        135


Počet voličov       47


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor vznikol okolo roku l600, v tom čase bol postavený aj prvý kostol. Výstavba dnešného kostola spadá do rokov: l832 – loď kostola a l900 – veža.

Cirkevný zbor tvoria od začiatku kresťania z dvoch dedín: Veľké a Blatné Revištia. V roku 1920 bol kostol prikrytý riadnou krytinou.  V roku 1952 prebehla generálna oprava kostola. V roku l968 boli do kostolnej veže zhotovené a vsadené zvony – malý aj veľký.  V roku l998 ako aj v roku 2009 bola prevedená rozsiahla úprava kostola a jeho okolia.

Cirkevný zbor vlastní aj farskú budovu postavenú približne okolo roku l848, ktorej úpravy neustále prebiehajú.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Ing. Mgr. Danuška Hudáková – od 1. 11. 1995 až dodnes.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Štefan Szakal, Ján Kálniczky, Jozef Rácz, Ján Kolesár, Juraj Halás, Juraj Kudroč, Michal Hromanik, Juraj Mikloš, Ján Semjan ml., Marian Hamari.

Vranov nad Topľou

Zbor                    Vranov nad Topľou – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Osloboditeľov 69, 066 01 Humenné


Duchovný            Mgr. Pavol Kačkoš


Kurátor               Achác Bodor


Presbyterstvo     

                             Peter Bodor,

                             Štefan Kováč,

                             Mária Tkáčová


Informácie          Bohoslužby v nedeľu a sviatky o 13.30


Počet členov        24


Počet voličov       19


 

Stručná história zboru

Vznik dcérocirkvi v meste Vranov nad Topľou sa uvádza rokmi 1556 – 1684 prvýkrát a druhýkrát v roku 1930. Kostol je z roku 1931.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Alexander Böszörmenyi            1930 – 1939,

Ján Jencsik                             1940 – 1941,

Alexander Brányik                    1942 – 1945,

Ján Jencsik                              1946 – 1947,

Vojtech Bittó                            1948 – 1950,

Juraj Gazdovič                          1951 – 1985,

MichalHromaník                        1986 – 2004,

Danuška Hudáková, Juraj Gajdošoci   2004 – 2005,

Pavol Kačkoš                            od roku 2006.

Vysoká nad Uhom

Zbor                    Vysoká nad Uhom – dcérocirkevný


Adresa                 Vysoká nad Uhom  072 14


Duchovný            Mgr. Juraj Gajdošoci


Kurátor               Štefan Kontrapal


Presbyterstvo     

                           Michal Hisem,

                           Jozef Onuška,

                           Jana Onušková,

                           Anna Miklošová,

                           Anna Lucovičová


Informácie          Bohoslužby každú nedeľu o 8.00 hod.;   

                            biblické hodiny každý druhý štvrtok o 17.30 hod. alebo kajúce bohoslužby


Počet členov        91


Počet voličov       73


 

Stručná história zboru

Do roku 1721 patrila Vysoká nad Uhom a susedné Bajany do Pavloviec nad Uhom, kde bol matkocirkevný zbor. Okolo roku 1780 sa v historických záznamoch spomína vo Vysokej nad Uhom drevený kostol či modlitebňa. Súčasný kostol bol postavený v roku 1912, za pôsobenia farára Alexandra Ujlakiho.Vedľa kostola stála cirkevná škola s bytom pre učiteľa, kantora. Dcérocirkevný zbor patrí od roku 1931 k matkocirkevnému zboru v Stretave. Vo Vysokej nad Uhom sa narodil známy reformovaný farár Andrej Maťašík, slúžil v Lúčkach, Barci, potom 27 rokov v Bratislave, kde je pochovaný na cintoríne „prominentov“ v Slávičom údolí. Vo Vysokej nad Uhom býval na ulici smerom k dnešnému futbalovému ihrisku v obci.                            

V zbore pôsobili títo duchovní:

Štefan Turnský 1942 – 1947,

Vojtech Nyitray 1947 – 1970,

Ján Janovčík 1970 – 2000, vypomáhala Mária Meňkyová. Počas služby brata Janovčíka, bol vo Vysokej nad Uhom zrekonštruovaný kostol, vynovené vybavenie kostola a jeho okolie. Zbor, ktorý žije v obci medzi viacerými kresťanskými vyznaniami mal vytvorené zázemie a svoj duchovný domov.     

Juraj Gajdošoci 2000 – 2008,

Marek Kačkoš 2008 – 2010,

Dávid Vargaeštok  2010 – 2012,

V súčasnosti Juraj Gajdošoci od 2012.        

Ďalšie články...