Svätuš

Zbor                    Svätuš – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Svätuš


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Širochman Michal


Presbyterstvo     

                           Juraj Pasterák,

                           Juraj Kostrej,

                           Ladislav Hrešo,   

                           Juraj Miľak,

                           Dušan Bali Jenčo,

                           Stanislav Ondo


Informácie:

Piatok

Večerné bohoslužby v piatok o 16:00 hod.

Konfirmačná príprava na farskom úrade v Blatnej Polianke č. 40 o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby o 9:30 hod.


Počet členov        77


Počet voličov       61


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor Svätuš vznikol po 2.  svetovej vojne.  Do roku l957 bol Svätuš administrovaný duchovným z Jenkoviec. V máji l957 bol cirkevný zbor pripojený k matkocirkevnému zboru Blatná Polianka.

Kostol bol postavený v sedemdesiatych rokoch. Farskú budovu cirkevný zbor nevlastní.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

1.októbra 2015 do matkocirkevnéhozboru Blatná Polianka, dcérocirkevný zbor Svätuš, prichádza kaplán Peter Korpa.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Egyed, Kováč, Hudák, Halás, Kudroč, Humenský, Marjo, Miklóš, Hamari, Perešová, Gajdošoci, katechétka Nemjová, Vetrecinová, Hudáková.

Tašuľa

Zbor                    Tašuľa – dcérocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr. Janette Knežová, administrátorka

                              Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor               Milan Hrešo


Presbyterstvo     

                            Irena Hrešová,

                            Anna Javorská,

                            Marcela Vincová,

                            Anna Molnárová


Informácie          Bohoslužby: nedeľa 10.30, streda 18.00


Počet členov        48


Počet voličov       29


 

Stručná história zboru

Posviacka kostola bola 9. 6. 1991. Budova, ktorá sa dnes využíva k bohoslužobným zhromaždeniam, pôvodne slúžila ako dom smútku. Kedže reformovaný cirkevný zbor v Tašuli je dcérocirkevný zbor a patrí pod matkocirkevný zbor Jenkovce, tak tu od začiatku pôsobili tí istí duchovní. Do r. 1995 bol kurátorom Ján Hisem st. Od roku 1995 – 2001 bol kurátorom Juraj Hrešan. Od roku 2001 je kurátorom Milan Hrešo. V r. 2007 sa na kostole vymenili okná a neskôr sa vykonala maľba interiéru a boli zakúpené ohrievače.

Súčasný duchovný (administrátor)

Samuel Knežo od augusta 2015.

Trhovište

Zbor                     Trhovište – matkocirkevný zbor


Adresa                 Trhovište 33, 07204


Duchovný            Mgr. Pavol Kačkoš


Kurátor                Marek Jenčo


Presbyterstvo    

                            Anna Kirnagová,

                            Ľubica Semjanová,

                            Zlata Moskaľová,

                            Janka Fazekašová,

                            Valéria Semjanová,

                            Ján Hoľan,

                            Slavomír Semjan,

                            Róbert Koba,

                            Lukáš Varkonda


Informácie           Bohoslužby v nedeľu o 10.30, v stredu o 18.00,

                            detská besiedka v nedeľu počas služieb Božích


Počet členov        262


Počet voličov       195


 

Stručná história zboru

Od roku 1563 v trhovišťskom kostole slúžili bohoslužby kalvínsky kazatelia. Kalvínsky kostol bol okolo roku 1700 drevený. Tunajšia farnosť patrila v 17. – 18. storočí do skupiny slovenských farností v strednom Zemplíne. Podľa správy z roku 1673 za vtedajšej vlny protireformácie kalvínom zobrali aj kostol v Trhovišti, ktorý pripadol rímskokatolíckej cirkvi. Bol to len prechodný stav, keďže kalvínska farnosť existovala až do roku 1716. Neskôr kalvínska samostatná farnosť Trhovište zanikla a kalvíni z Trhovišťa pripadli pod administráciu farnosti Bánovce nad Ondavou. Ako jediná pamiatka na prvý kalvínsky zbor v Trhovišti je stredoveká kovová kanvica na víno z roku 1696.

Trhovišťskí kalvíni nechceli žiť bez Božieho chrámu, a tak v roku 1894 položili základný kameň terajšieho kostola. Neskôr sa v rokoch 1895 – 1897 uskutočnila výstavba kostola. V roku 1948 sa uskutočnila oprava kostola a taktiež v tomto roku sa Trhovište stali matkocirkevným zborom. V roku 1970 prebehla generálna obnova chrámu.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Od roku 1946 do roku 1951 pôsobil v zbore Ján Vaszily(1.10.1921-13.3.1982). Počas jeho pôsobenia sa zbor stal matkocirkvou a celý región prežíval duchovné prebudenie.

V roku 1952 sa stal prvým zvoleným duchovným zboru Juraj Vaľuška(7.6.1921 – 30.1.2004), ktorý pôsobil v zbore viac ako 50 rokov do roku 2002. Na jeho službu veriaci často spomínajú a mnohí sa zúčastnili poslednej rozlúčky na Sliači.

V rokoch 2002 – 2005 slúžila v zbore kaplánka Vlasta Kovaľová (Vetrecinová), toho času duchovná v ozbrojených silách SR.

Od roku 2005 administruje cirkevný zbor Pavol Kačkoš, ktorý je od roku 2014 je zvoleným duchovným zboru.Narodil sa 4.júla 1982. Vyrastal v obci Zemplínska Široká a duchovne sa rozvíjal v cirkevnom zbore Palín v pastierskej starostlivosti pána farára Jána Janovčíka. Po vzore svojho starého otca Juraja Humenského i brata Mareka prijal Božie povolanie do služby v cirkvi a po ukončení štúdia na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po dvoch rokoch štúdia prestúpil na Fakultu reformovanej teológie na Selyeho univerzite v Komárne, kde promoval v roku 2007 už ako seniorátny kaplán Michalovského seniorátu.