Moravany

Zbor                    Moravany – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Trhovište 33, 07204


Duchovný            Mgr. Pavol Kačkoš


Kurátor               Milan Eštok


Presbyterstvo     

                            Anna Dorová,

                            Drahoslav Doro,

                            Zuzana Giraltošová


Informácie          Bohoslužby v nedeľu a sviatky o 7.30


Počet členov        28


Počet voličov       23


 

Stručná história zboru

Reformovaný kostol v Moravanoch bol postavený v roku 1856. Zo zachovaných správ vyplýva, že v roku 1830 v dedine existovala už aj kalvínska škola. V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia veriaci uskutočnili obnovu chrámu, keď kurátorom a hlavným organizátorom opravy bol brat Mikuláš Harbuľa.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Od roku 1946 do roku 1951 pôsobil v zbore Ján Vaszily(1.10.1921 – 13.3.1982).

V roku 1952 sa stal prvým zvoleným duchovným zboru Juraj Vaľuška(7.6.1921 – 30.1.2004), ktorý pôsobil v zbore viac ako 50 rokov do roku 2002.

V rokoch 2002 – 2005 slúžila v zbore kaplánka Vlasta Kovaľová (Vetrecinová), toho času duchovná v ozbrojených silách SR.

Od roku 2005 administruje cirkevný zbor Pavol Kačkoš, ktorý je od roku 2014 je zvoleným duchovným matkocirkevného zboru.

Palín

Zbor                     Palín – matkocirkevný zbor


Adresa                 Palín 232, 072 13 Palín


Duchovný            Mgr. Marek Kačkoš


Kurátor                Ing. Ján Sabovik


Presbyterstvo     

                           Peter Böszörményi,

                           Daniel Gerbery,      

                           Marek Janovčík,

                           Juraj Kačkoš,

                           Judita Kantorová,

                           Miroslav Ondočik,

                           Marián Vaľočík,

                           Štefan Varjassy,

                           Mária Virčíková


Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 10.00/14.00 hod.

                            Biblická hodina v stredu o 17.00/18.00 hod.

                            Stretnutie mládeže v sobotu o 18.00 hod.


Počet členov        228


Počet voličov       145


 

Stručná história zboru

V depozite Zemplínskeho múzea je uložené torzo kalicha z roku 1689, čo je historický doklad o existencii spoločenstva v Palíne a keďže počas 1. svetovej vojny bol zničený zvon z roku 1659, bolo to už v prvej polovici 17. storočia. Zo začiatku zbor patril k matkocirkvi v Stretave. V roku 1785 sa zbor rozhodol postaviť nový väčší drevený kostol. V roku 1796 tu vzniká samostatná matkocirkev. Zbor bol tvorený z tu žijúcich zemanov a sedliakov, čo občas vyvolávalo národnostné napätie. Po tolerančnom patente zbor podporoval študentov teológie určených pre službu v Čechách a na Morave, keď prichádzali do zboru, bola im určená ofera, to pokračovalo až do roku 1849. V polovici 19. storočia zborom otriasli dve cholerové epidémie, pri ktorých zomrelo vyše 100 ľudí a taktiež maďarsko-rakúska vojna, ktorá zbor rozdelila. Napriek otrasom doby v roku 1896 dokončili stavbu kostola, ktorý po viacerých opravách, naposledy v roku 1996, slúži dodnes.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

1798 – VegsoJános

1806 – MarkusAndrás

1830 – Péter Andrej

1831 – Boszorményi Žigmund

1835 – Gooz Jozef

1845 – Peter Andrej

1856 – Tomáš Šoltés

1906 – Štefan Papp

1927 – Karol Haraszy

1940 – Štefan Turnský

1948 – Vojtech Nyitray

1959 – Ján Janovčík

2010 – Mária Meňkyová, administrátor, Dávid Vargaeštok, kaplán

ThDr. Dávid Vargaeštok sa narodil 9. júna 1985 v Trebišove. Študoval na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne a po zložení prvej duchovenskej skúšky bol 28. júna 2009 vysvätený za kaplána. Od 1. septembra 2009 pôsobil v zboroch Palín, Stretava a Vysoká nad Uhom. Cítiac Božie povolanie stať sa vojenským duchovným, nastúpil 1. augusta 2012 na základný vojenský výcvik a po úspešnom zvládnutí Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl bol v decembri 2012 pasovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručík. Po ukončení Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu bol menovaný do funkcie dekana – riaditeľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Je ženatý.

Od 2013 – Marek Kačkoš

Teologické štúdium absolvoval na inštitúte Jána Kalvína v Komárne v rokoch 1996 – 2002.Počas štúdia v rokoch 1998 – 2001 pracoval v medzinárodnej misijnej organizácii Nová nádej ako koordinátor stredoškolského rovesníckeho programu a charitatívnych aktivít na Ukrajine.Od roku 2002 slúžil v Bežovciach, popri tom postupne administroval Jenkovce, Kristy, Tašuľa, Stretava, Vysoká nad Uhom, Záhor a Pinkovce.V rokoch 2009 – 2015 pôsobil ako riaditeľ neziskovej organizácie Re-mi-dia, n.o. Je ženatý s Beátou rod. Lehotayovou a majú spolu tri deti Kristínu, Daniela a Hanu.

Pinkovce

Zbor                           Pinkovce – matkocirkevný zbor


Adresa                       Pinkovce 60, 072 54 Lekárovce


Duchovný                  Mgr.Janette Knežová, administrátorka

                                    Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor                      Anna Gederová


Presbyterstvo           

                                Ján Horňak,

                                Ján Kočiš,

                                Ružena Macková,    

                                Emil Semáč,

                                Martin Uhelák


Informácie               Bohoslužby v nedeľu 8.30


Počet členov             86


Počet voličov            61


 

Stručná história zboru

Počiatky cirkevného zboru sa predpokladajú niekedy okolo roku 1600. Je známe, že v obci stál drevený kostol, ktorého datovanie nie je presné, ale základná časť súčasného kostola – loď – bola postavená v roku 1795. Zadná časť kostola je delená klenbou s neskorogotickými prvkami a slúžila ako rodinná hrobka rodiny Horváthovcov. S touto rodinou je spojený najvýraznejší rozvoj celej obce, ale aj cirkevného zboru. S výraznou podporou Márie Horváthovej bola v roku 1861 postavená veža kostola, nová farská budova, ktorá slúži dodnes a taktiež reformovaná škola, ktorá fungovala do konca 1. svetovej vojny. Kostol a fara prešli v posledných desaťročiach viacerými opravami.  V druhej polovici minulého storočia k cirkevnému zboru ako dcérocirkev patril zbor Záhor. V súčasnosti je zbor administrovaný z Bežoviec.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

od roku 1790 Štefan Kološ,

od roku 1793 Štefan Sabo,

od roku 1796 Andrej Poč,

od roku 1797 Andrej Markuš,

od roku 1801 Štefan Horváth,

od roku 1804 Daniel Dios,

od roku 1828 Juraj Arvay,

od roku 1831 Andrej Rašky,

od roku 1834 Juraj Čuri,

od roku 1841 Štefan Siladi,

od roku 1845 Ján Boldižar,

od roku 1849 Ján Komarómi,

od roku 1891 Benjamin Kečkeméty,

od roku 1897 Elék Móre,

od roku 1932 Vojtech Bitto,

od roku 1951 Juraj Lörinc,

od roku 1955 Michal Hudák,

od roku 1959 Ján Palaj,

od roku 1965 Ján Semjan,

od roku 2008 Vlasta Vetrecínová,

od roku 2010 Marek Kačkoš,

od roku 2015 Janette Knežová.

Ďalšie články...