Následujúce udalosti

26 mar 2023 - 03:00PM - ČO MAL, TO DAL...
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

ČO MAL, TO DAL...

Srdečne Vás pozývame v nedeľu 26. marca 2023 o 15:00 na Spomienkové bohoslužby pri príležitosti vydania zbierky kázní nebohého pána farára Jána Janovčíka a jeho nedožitých 90 rokov, ktoré sa uskutočnia v reformovanom kostole v Palíne.

Klub pre mladých - 17.3.2023 - Michalovce

V piatok 17.3.2023 sa o 17:00 uskutoční Klub pre mladých v reformovanom kostole v Michalovciach. Tešíme sa na spoločné stretnutie s mládežou a dorastom.
 

Svetový deň modlitieb 2023 - 26.2.2023 - Palín

https://sites.google.com/site/sdmslovensko/sdm-2023-taiwan?authuser=0Vážené sestry farárky, vážení bratia farári, srdečne Vás a členov Vašich cirkevných zborov pozývam na seniorátne stretnutie pri príležitosti SDM 2023, ktorý pripravili tentokrát ženy z Taiwanu na tému ,,počul som o vašej viere".

Stretnutie je naplánované na nedeľu 26. februára o 15:00 v reformovanom kostole v Palíne. Naučíme sa piesne z programu. Nad daným biblickým textom sa zamyslí sestra farárka Mária Meňkyová.

Možno aj vo Vašich zboroch plánujete realizovať' SDM, preto verím, že spoločné stretnutie bude dobrou príležitosťou, ako sa s programom vopred oboznámiť.


S úctou Eruka Dékányová

NÁDEJ PRE VALERYJU

Valerija Isajeva, sa narodila 1. januára 1981. Má syna Ivana, ktorý má 16 rokov. Jej manžel zomrel v roku 2014. Keď sa začala vojna odišla z Vinyice a útočisko našla najprv v Palíne, a potom na fare v Lastomíri. Po jej príchode bolo potrebné riešiť jej diagnózu, rakovinu lymfatického systému. Ochorenie, ktoré sa jej nedávno predtým vrátilo po desiatich rokoch. Choroba napredovala a poškodzovala aj jej slezinu, ktorá sa enormne zväčšovala. Výsledky boli nepriaznivé a ona sa rozhodla, že so synom sa vrátia na Ukrajinu. Napriek veľkým bolestiam, ktoré jej spôsobuje slezina, posledné vyšetrenia potvrdené aj v Nemecku, ukázali, že rakovina ustúpila. Zázrak. A dokonca sa podarilo nájsť lekára, ktorý by slezinu vyoperoval na súkromnej klinike. A teraz by to chcelo ešte jeden menší zázrak, zohnať 8.500 eur na operáciu. A s tým zázrakom jej môžeme pomôcť, môžeme posilniť nádej pre Valeryju. Je to urgentné.

SI V MOJOM SRDCI - Vianočné potešenie

V rámci projektu Si v mojom srdci  a pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine Vás oslovujeme s prosbou o pomoc pre siroty na Ukrajine. Darčekom v krabici od topánok môžete potešiť deti, ktoré vo vojne prežívajú pre nás nepredstaviteľne ťažkú situáciu.
Niekedy podobné balíčky v krabiciach od topánok dostávali naše deti, teraz to môžeme podať ďalej tým, ktorí to veľmi potrebujú. Môžete pripraviť už hotové balíčky v krabiciach, na ktoré viditeľne označte pohlavie a vekovú kategóriu, alebo môžete darovať niečo z obsahu balíčkov a my zabezpečíme balenie do krabíc.
Viac informácii o obsahu krabíc a kontaktné údaje nájdete v priloženom plagáte. Termín ukončenia je 9.1.2023.

TRVANLIVÁ LÁSKA - Zbierka potravín - do 31.12.2022

Pripomínam, že do 31.12.2022 prebieha zbierka trvanlivých potravín Trvanlivá láska, ktorú vyhlásilo Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v spolupráci s ďalšími cirkevnými organizáciami a združeniami.Cieľovou skupinou sú sociálne slabí  jednotlivci a rodiny žijúci na Slovensku.

SLÁVNOSTNÉ BOHOSLUŽBY - Záhor - 30.10.2022

Prenos SLÁVNOSTNÝCH BOHOSLUŽIEB pri príležitosti

200. rokov založenia reformovaného zboru Záhor.

Kliknutím na fotografiu kostola sa dostanete na YOUTUBE kanál zboru Michalovce,

následne zvoľte video BOHOSLUŽBY 30.10.2022 Záhor.