Následujúce udalosti

23 feb 2020 - 23 feb 2020 03:00PM - 05:00PM SDM 2020 Zimbabwe - Humenné
06 mar 2020 - 08 mar 2020 04:00PM - 12:00AM Jarná konferencia reformovanej mládeže - JKRM
06 mar 2020 - 08 mar 2020 04:00PM - 12:00AM Jarná konferencia reformovanej mládeže - JKRM
06 mar 2020 - 08 mar 2020 04:00PM - 12:00AM Jarná konferencia reformovanej mládeže - JKRM

Plán misijného referátu na rok 2020 

Seniorátna biblická hodina pre dospelých 

Prvý Pondelok v kalendárnom mesiaci, Michalovce o 14:00

 

 23.Február2020 - Svetový deň modlitieb žien 

Čas: 15:00 hod. 

Miesto: Humenné 

Kazateľ/ka: Mária Meňkyová