Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Výlet - Sárospatak

zapnuté . Publikované v News

REMÍDIA  a Marika Géciová ponúkli  poznávací výlet na 28. júna 2017 do Sárospataku. Bolo to stretnutie veriacich z oboch slovensky hovoriacich seniorátov – michalovského a ondavsko-hornadského. Cieľom výletu bolo v rámci 500. výročia reformácie navštíviť Reformované kollégium gymnázia, čiže Kalvínsku Vysokú školu, ktorej počiatok je datovaný na rok 1531.  Na mieste sa tak  zoznámiť s dejinami reformovanej cirkvi a gymnázia a súčasného diania na ňom. Keďže je to v Maďarsku, kto by mohol lepšie pomôcť s tlmočením, ako brat farár Jaroslav Széles, ktorý tam pred 15 rokmi tiež ukončil štúdium kazateľa. V jeho šľapajách, na tom istom  mieste, pokračuje aj jeho syn Jákob. Ten pomohol aj v organizačných záležitostiach našej návštevy.

  Do 115 členov zájazdu sa po príchode na miesto premiestnilo do auly kollégia, kde sa deň začal pobožnosťou, ktorú viedol brat farár Széles. Začali sme piesňou č.151. Text kázne sa odvíjal od slov z 1 . listu apoštola Pavla Timoteovi, z 2. kapitoly 1. verš. Témou výkladu bola modlitba. Apoštol Pavel napomína, aby sa diali prosby , modlitby a ďakovania za všetkých ľudí. Pripomíname si výročie reformácie  a Jána Kalvína, ktorý sa často modlil za iných a za cirkev, uvádza brat farár ďalej a dodáva, že modlitba je  pokrmom ako pre telo, tak  aj pre dušu. Piesňou 311 - 1. veršom sa pobožnosť ukončila.

   Po nej sme si vypočuli prednášku profesora Déneša z dejín cirkvi z tejto maďarsko-slovenskej oblasti v minulých storočiach, aj súčasný stav tejto školy a zboru reformovaných v Sárospataku. Žiaľ prehliadku reformovaného kostola, ktorý sa začal stavať v roku 1771, sme  pre jeho rozsiahlu rekonštrukciu nemohli uskutočniť.

   Po obede, ktorý sme mali zabezpečený, si niektorí z nás pochutili v blízkej cukrárni, keď sme sa potom premiestnili do Veľkej  knižnice Vysokej školy. V tejto krásnej a obsahom bohatej knižnici je vystavená busta Jána Amosa Komenského, svetoznámeho pedagogického historika,   ktorý založil svoju modernú Vysokú školu počas svojich aktivít tu v Sárospataku. Takisto sme si prezreli múzeum gymnázia, kde sú vystavené hodnotné dokumenty a veci z čias minulých.

A keďže to bol poznávací zájazd, v tieni starých stromov a kvitnúcich záhonov, sme prešli mestom okolo katedrály rímsko-katolíckej cirkvi, domu sv. Alžbety až na hrad a  jeho záhrady. Tam brat Széles pripomenul rannú tému kázne o modlitbe, keď sme sa spolu potom spoločne stíšili a piesňou - Buď že so mnou Pane ..., takto oficiálne ukončili tento náučný a pekný výlet, verím, že s požehnaním pre každého prítomného.

Tibor Bajus

 

 Foto:Tibor Bajus