Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Výlet do Zádielskej doliny

zapnuté . Publikované v News

Dňa 15. septembra sa záujemcovia z celého Michalovského seniorátu zúčastnili na výlete do Zádielskej doliny. O 8 hodine ráno sme v Michalovciach nastúpili do autobusu a vyrazili. Cestou sme ešte vyzdvihli ďalších výletníkov.V autobuse nás milým slovom privítal a pomodlil sa pán kaplán z Blatnej Polianky.

Už v autobuse vládla príjemná atmosféra, kedy sa všetci rozprávali a zoznamovali. Keď sme dorazili do dedinky Zádiel, prišiel nás privítať miestny pán farár Balázs Varga. Ukázal nám ich kostolík a porozprával o histórii zboru, o kostole, predviedol varhany. V kostole sme sa stíšili pri modlitbe pani seniorky Eriky Dékányovej a potom sme sa vybrali na turistiku. Prešli sme cez celú Zádielskú dolinu, kde sme mohli pozorovať ako sa počas tisícročí voda potoka zarezávala do skaly a vytvorila túto úzku dolinu s kolmými stenami. Potom sme vyšli na vyhliadku, odkiaľ sme mali nádherný výhľad nielen na dolinu, ale aj na okolitú krajinu. Odtiaľ sme vyrazili smerom do dedinky Háj, no cestou sme si ešte urobili prestávku na občerstvenie, počas ktorej sa nám zamyslením nad podobenstvom o dvoch staviteľoch prihovoril pán kaplánz Bl. Polianky. V Háji nás čakalo prekvapenie v podobe štyroch vodopádov a tiež pán vodič autobusu.

Myslím, že pre každého bol výlet príjemným spestrením končiaceho sa leta.Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Michalovského seniorátu za uhradenie všetkých nákladov spojených s dopravou.

Autor: Zuzana Korpová