Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Sčítanie obyvateľov 2021

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Milé sestry, milí bratia,
 
v tomto roku 2021 bude sčítanie ľudu. Aj cirkev sa na sčítanie ľudu pripravuje.
 
 
 
Sú  tam uverejnené aj plagáty v elektronickej forme, ktoré sa dajú zdieľať na zborových stránkach či na sociálnych sieťach.
 
Cirkev dala plagáty tlačiť aj v papierovej forme. Malé plagáty, ktoré budú distribuované do všetkých zborov a tiež aj plagáty formátu A3.
 
Zároveň budú vyhotovené aj veľké plagáty - banner rozmerov  200 * 100 cm  - zo spevneného  materiálu - , ktorý bude možné upevniť na viditeľné miesta frektovaných ulíc a miest (budovy, alebo ploty).
 
 
Sčítanie ľudu prebehne od 15. 2 do 31. 3 elektronicky, potom do konca októbra prebehne forma asistovaného sčítania, keď ku tým, ktorí nemajú internet vyšle obec sčítacích komisárov.
 
Už v tej prvej fáze do konca marca bude potrebné osloviť čo najviac reformovaných.
  
S pozdravom Erika Dékányová