Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Adventná potravinová zbierka

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Milé sestry a milí bratia,

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  v spolupráci s Cigánskou misiou a RE-MI-DIA n.o vyhlasuje prvú spoločnú potravinovú zbierku v období adventu.

Radi by sme oslovili a pozvali do spolupráce dobrovoľníkov, ktorí by vo svojom blízkom okolí pomohli s realizáciou tejto zbierky. Úlohou dobrovoľníkov bude doručiť  niekoľko krabíc potravinových balíkov pre skupinu ľudí ohrozených chudobou, resp. tých ktorí to najviac potrebujú. Dobrovoľníkom môže byť každý, kto prejaví chuť a túžbu pomôcť vo svojom okolí, nie je podmienkou členstvo v reformovanej cirkvi. Preto môžete osloviť aj svojich priateľov, spolužiakov, susedov.

Organizátori sa zaväzujú, že budú koordinovať priebeh zbierky a školiť dobrovoľníkov.

Registráciu je potrebné urobiť online na: https://forms.gle/VviGRUjgTmJ38sgX7


Uzávierka prihlášok dobrovoľníkov je do polnoci 17. novembra 2020.

Všetci registrovaní dobrovoľníci sa budú musieť preukázať negatívnym ATG alebo PCR testom.

Obraciam sa na Vás s prosbou pri propagácii tohto projektu:

1, pozvaním dobrovoľníkov

2, pozvaním ochotných darcov

3, odporúčaním sociálne slabších osôb/ rodín z Vašich cirkevných zborov alebo obcí.

Ďalšie informácie o celom priebehu zbierky a plagát nájdete v prílohe.

Ďakujem za spoluprácu.

S prianím Božieho požehnania

Marika Géciová