Následujúce udalosti

Žiadne udalosti

OBEŽNÍK - otváranie kostolov

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v News

Milé sestry, milí bratia,
potom, čo sme boli v pondelok 4. mája médiami informovaní, že sa uvoľnuje druhá a tretia fáza opatrení, vám v prílohe zasielam k tomu obežník z vedenia našej cirkvi. Vyslovujem nádej, že sa postupne vrátime, aj vrámci týchto sprísnených inštrukcií, do normálneho fungovania duchovného života. Vyprosujem pre všetkých nás Božiu milosť.
 
Erika Dékányová

 

Opatrenie ÚVZSR