Kalendár udalostí

Konferencia presbytérov - Bežovce
nedeľa, 14 október 2018,  3:00
Pozretí : 278
od

September 2018 Konferencia presbyterov

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári,
srdečne Vás a presbyterov Vašich cirkevných zborov pozývame na seniorátne
stretnutie presbyterov. Stretnutie je naplánované na nedeľu 14. októbra o 15:00
v reformovanom kostole v Bežovciach.
Na stretnutí sa nám prihovorí brat farár Mgr. Miroslav Kovaľ, s ktorým sa spoločne
budeme zamýšľať nad témou: Presbyter v rodine.
Dúfame, že toto stretnutie bude prebiehať s Božou pomocou, preto Vás prosíme, aby
ste sa zaň modlili, nech stretnutie presbyterov je povzbudením a posilnením pre naše cirkevné
zbory.

S bratským pozdravom,
misijný referát Michalovského seniorátu

 

Miesto Reformovaný kostol, Bežovce