Kalendár udalostí

Poznávací zájazd do Debrecína
piatok, 12 október 2018,  6:00
Do sobota, 13 október 2018
Pozretí : 143
od

Po stopách reformácie 2
Poznávací zájazd do Debrecína

V dňoch 12.-13. októbra 2018 sa uskutoční poznávací zájazd do Debrecína, ktorý organizuje
nezisková organizácia RE-MI-DIA, n.o. Súčasťou cesty je aj exkurzia v obciach Gonz
a Vizsoly.
Poplatok je 50 € na osobu.
Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, raňajky (1x), obed (2x), vstupy a poistenie.
Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom (najneskôr do 5. októbra 2018) na číslo
účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103.
Variabilný symbol: dátum narodenia.
Do správy pre prijímateľa uveďte: Zájazd do Debrecína

 

Predbežný program:
Piatok 12.10.
6:00 – Michalovce, A. Sládkoviča, parkovisko pred kostolom – odchod autobusu
6:40 – Sečovce, autobusová stanica
7:30 – Košice, staničné námestie
8:00 – Gonz
8:30 – múzeum a husitský dom
10:00 – odchod do Vizsoly
10:30 – pobožnosť v kostole, exkurzia
12:00 – obed
13:00 – odchod do Debrecína
15:30 - príchod, ubytovanie, relax
17:00 – prehliadka mesta
20:00 – spoločné stretnutie, krátka večerná pobožnosť, voľný čas
Sobota 13.10.
8:00 – raňajky ( po raňajkách odubytovanie)
9:00 – Veľký kostol – pobožnosť a exkurzia
Malý kostol
Déri múzeum
14:00 – obed
16:00 – odchod z Debrecína
18:30 – Košice
19:15 – Sečovce
19:45 – Michalovce