Následujúce udalosti

07 sep 2020 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Ženy v knihe Skutkov - RODÉ a MÁRIA, MATKA JÁNA MARKA - rozdielne úlohy v jednej domácnosti - BLOG

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v Blog

Zdroj : nezabudnitecitat.sk, Zuzana Vaľovská