Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátne valné zhromaždenie v Slavkovciach

zapnuté . Publikované v Seniorátne valné zhromaždenie

Seniorátne valné zhromaždenie michalovského seniorátu bolo v Slavkovciach dňa 5. júna 2016 v miestnom reformovanom kostole.

Začali sme bohoslužbami, keď nám kázal kaplán Peter Korpa, zdôrazňoval čo všetko je nám príkladom pre život viery zo života Abraháma. Bohoslužby kantorsky sprevádzal kantor zboru Juraj Kačmár.
Nasledovalo privítanie prítomných domácou farárkou Máriou Meňkyovou, rokovanie otvoril seniorátny kurátor Blažej Knežo. Na zasadnutí seniorátneho valného zhromaždenia boli z vedenia cirkvi okrem delegátov prítomní zástupca biskupa Ján Semjan, senior ondavsko hornádskeho seniorátu Juraj Brecko.
Po prezentácii prítomných, voľbe overovateľov, schválenia programu, kontrole minulých uznesení nasledovali správy za rok 2015 :

Správa seniorky - predniesla seniorka Erika Dékániová,

Správa misijného referenta - predniesla seniorka,

Správa tlačového referenta - predniesol tlačový referent Juraj Gajdošoci,

Správa pokladníka - predniesla seniorátna pokladníčka Emília Vajdová,

Správa revíznej komisie – predniesol člen komisie Ján Marcinčák.

V diskusii sa jednotlivý bratia a sestry zaoberali ostatným zasadnutím synody, nedostatkom duchovných v michalovskom senioráte, hospodárením v cirkvi a v zboroch, vydávanými cirkevnými tlačovinami. Počas rokovania a po jeho ukončení pre všetkých prítomných pripravili slavkovskí reformovaní pohostenie, agapé.

Juraj Gajdošoci