Následujúce udalosti

Žiadne udalosti

Konferencia o modlitbe v Záhore

Nedeľné popoludnie 13.11.2016 patrilo konferencii o modlitbe, ktorá sa uskutočnila v záhorskom reformovanom kostole. Konferenciu o modlitbe zorganizoval misijný referát michalovského seniorátu, ktorý spravuje kaplán v Blatnej Polianke, Peter Korpa. Napriek nevľúdnemu a veternému jesennému počasiu sa v kostole vytvorila príjemná atmosféra, ale aj svetlo v duši všetkých zhromaždených. Prichádzajúcich s inými vítala kurátorka záhorského reformovaného zboru, Anna Hamariová.  Celé podujatie vhodnými citátmi z Písma moderoval miestny kaplán Samuel Knežo.  Spoločný spev kantorsky viedol kantor Matúš Michlik. Svedectvo o svojom živote viery vydala presbyterka michalovského reformovaného zboru Anna Tomašuľová. Hovorila o skúškach, ktorými prešla a napriek tomu jej viera sa tým plnila a posilnila.

Slávnostná posviacka v Michalovciach

     Reformovaný kresťanský zbor v Michalovciach mal v nedeľu 6.11.2016 významný deň, keď sa uskutočnila slávnostná posviacka zborovej siene, fary a dvoch nových zvonov. Chrám bol vysvätený ešte 1.9.1996 po tom ako v roku 1992 začala jeho výstavba. Postupne k chrámu bola pristavaná zborová sieň s mládežníckym centrom a fara. Práce na základoch zborovej siene a fary začali v roku 1997. Stálo to nemalé množstvo finančných prostriedkov, úsilia a obetavosti veriacich nielen z nášho zboru. Stavebné práce boli ukončené v roku 2009. Po viacerých rokoch sa splnila ďalšia naša túžba, keď dňa 12.9.2016 boli do veže chrámu umiestnené dva nové zvony.

Stretnutie presbyterov v Lastomíri

V nedeľu 25.9.2016 sa uskutočnilo plánované stretnutiepresbyterov michalovského reformovaného seniorátu. 

Zišli sme sa v lastomírskom reformovanom kostole, kde nás na úvod privítala farárka zboru Mária Meňkyová. Kresťanské piesne sme spievali za hudobného sprievodu zborového kantora Juraja Kačmára.

Pozoruhodné svedectvo o svojom živote viery nám povedala presbyterka z Vyšného Čaju, Monika Žingorová. Nasledovala podnetná prednáška farára v Palíne, Mareka Kačkoša. Z rôznych uhlov pohľadu priblížil tému stretnutia presbyterov: „ Identita“. Poukázal na život kresťana, ktorý v sebe nesie aj Mojžišovskú a Abrahámovsku identitu viery. Sme robotníkmi na vinici Pánovej,kde pracujeme a Boh má pre nás odmenu.

Na záver stretnutia sa všetkým poďakovala seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová. Stretnutie presbyterov organizačne pripravil seniorátny misijný referent Peter Korpa, duchovný v Blatnej Polianke.

Domáci reformovaný zbor pre všetkých zúčastnených pripravil pohostenie, tým i čas na ďalšie vzájomné rozhovory a osobné stretnutia.

Juraj Gajdošoci

Stretnutie spevokolov v Michalovciach

Nedeľňajšie odpoludnie 10.4.2016 v michalovskom reformovanom kostole patrilo spevu zborových spevokolov michalovského seniorátu. Na nádhernej prehliadke spevokolov sa zúčastnili spevácke zbory z Lastomíra, Blatnej Polianky, Svätuša, mládeže z Palina a Stretavy, zbor z Palina, Michaloviec a spoločný spevácky zbor s Bánoviec nad Ondavou a Tušíc.

Podujatie úvodnou modlitbou otvoril misijný referent michalovského seniorátu Peter Korpa.

Sprievodným výstižným slovom program moderovala členka michalovského zboru a spevokolu Viera Šoltésová. V závere prehliadky odovzdala vedúcim spevokolov pamätné listy a vecné dary asistentka odboru cirkevnej hudby Noemi Bodnár.

     Spev na Božiu slávu a chválu, ktorý znel v michalovskom kostole sa dostal do našich duší ako balzam na všetky naše rany. Veľké poďakovanie stále patrí Bohu, všetkým účinkujúcim a zúčastneným. Pred cestou domov bolo pre všetkých pripravené tradičné pohostenie.

Juraj Gajdošoci   

Svetový deň modlitieb vo Svätuši

V nedeľu 28.2.2016 sa vo Svätuši, v peknom miestnom kostole stretli veriaci na  Svetový deň modlitieb. Podujatie organizoval Misijný referát michalovského seniorátu, ktorý vedie duchovný v Blatnej Polianke a vo Svätuši, Peter Korpa. Miestny zbor sa príkladne pripravil na celý program SDM, ktorý na rok 2016 zostavili kresťanky na Kube.

Hlavnou témou boli Ježišove slová: „ Kto prijíma dieťa, prijíma mňa“. Brat Peter Korpa predstavil Kubu, miestny život, hospodárstvo, charakteristické jedlá, politickú situáciu. Nasledovalo čítanie pripraveného materiálu, spev piesni k SDM, modlitby. Zapojené boli nielen sestry zo zboru, Svätuš, ale i deti a mládež z Blatnej Polianky a Svätuša. Hudobne nás programom sprevádzala kantorka zboru Emília Pasteráková zo synom Petrom. 

Výkladom Božieho slova na biblický text Iz 11, 1 – 10 zhromaždeným poslúžili sestra farárka Mária Meňkyová. Ježišove slová na základe Mk 10, 13 – 16 vyložil brat kaplán Samuel Knežo. Súčasťou slávenia SDM bola zbierka pre kresťanov na Kube. Kostol vo Svätuši sa zaplnil veriacimi, ktorí mohli sláviť s radosťou Svetový deň modlitieb. Na záver nášho spoločenstva domáci pripravili pre všetkých výborné občerstvenie.

 Juraj Gajdošoci