Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

REMIDIA n.o. - Rok 2020 a 2021...

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v Udalosti

Milé sestry a milí bratia,

posielam Vám zopár oznamov a informácii o zbierkach, ktoré sa uskutočnili v minulom roku ako aj termín online školenia v tomto roku.
 
Rok 2021
Online školenie pre vedúcich táborov
V piatok 5.2.2021 sa uskutoční online školenie pre vedúcich táborov. Prihlasovací link a viac informácii nájdete prostredníctvom facebookovej stránky. V prípade otázok ma kontaktujte.
 
Rok 2020
Adventná zbierka potravín
V októbri 2020 sme prišli s myšlienkou pilotného projektu adventnej potravinovej zbierky pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorú spolu organizovali Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cigánska misia a RE-MI-DIA, n.o.. Napriek zložitej pandemickej situácii sa zapojilo niekoľko dobrovoľníkov a cirkevných zborov. Žiaľ kvôli sprísneným opatrenia sa zatiaľ nepodarilo odovzdať celú zbierku. No dňa 16.12.2020 sme spolu s riaditeľkou Henrietou Demeter Ibosovou odovzdali spolu 64 krabíc s potravinami pre rodiny v hmotnej núdzi prostredníctvom Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom (18 krabíc), UPSVAR Michalovce (30 kr.) a UPSVAR Sobrance (16 kr.). TABITA-diakonia v spolupráci s reformovaným cirkevným zborom v Košiciach odovzdali 16 krabíc.
Radi by sme v tomto projekte pokračovali aj v tomto roku, nakoľko vidíme, že mnohí potrebujú takúto pomoc.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do tejto zbierky.
 
Finančná zbierka pre Dobrý Pastier Pribeník n.o.
V mesiacoch október - december 2020 prebiehala dobrovoľná finančná zbierka pre domov Dobrý Pastier Pribeník n.o. Spolu sa nám podarilo vyzbierať sumu 4 830,- €, ktorá bola zaslaná na účet n.o. Dobrý Pastier.
Veľké ďakujem všetkým za Vaše dary a že Vám nie je ľahostajná táto služba.
 
 
Nech Pán Boh požehná ochotných darcov.
 
Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu.
Prajem Vám veľa Božieho požehnania a zdravia.
 
S úctou
Marika Géciová