Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Konferencia o modlitbe - Vysoká nad Uhom

zapnuté . Publikované v Udalosti

 

V nedeľu 11.11.2018 sa v reformovanom kostole vo Vysokej nad Uhom, uskutočnila Konferencia o modlitbe. Michalovský seniorát každým rokom organizuje takéto podujatie, kde je priblížený význam každodennej modlitby.


Podnetné slová o modlitbe nám povedal senior Juraj Brecko, keď zdôraznil spojitosť modlitby a zbožného života. Poukázal pritom na príklad kráľa Joziáša, ktorý už v mladom veku dôveroval Hospodinovi. Dal odstrániť modly a horlivo zavádzal uctievanie Hospodina.
Svedectvo o svojom modlitebnom živote povedala sestra Anna Jančová, keď vyznala ako ju modlitba sprevádza životom. Spomenula aj nedávnu obnovu reformovaného kostola v Tušiciach, a modlitby, aby sa úspešne dokončila.
Počas spevu nás hudobne sprevádzala kantorka z neďalekého Svätuša, Emília Pasteráková.
Konferenciu organizačne zabezpečil misijný referent Peter Korpa. Záver konferencie tvorilo pohostenie, ktoré s láskou pripravili veriaci z Vysokej nad Uhom.


Juraj Gajdošoci