Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

....Konfirmácia po 14 rokoch ! (Humenné)

zapnuté . Publikované v Udalosti

Dňa 19. novembra sme v našom humenskom cirkevnom zbore prežívali veľkú slávnosť. Po krstoch a sobášoch, ktoré sme zažili v posledných rokoch pri obnovovaní nášho kostola, nás potešilo, že sa nám začína omladzovať aj náš cirkevný zbor.

Pred dvoma rokmi, keď boli pokrstené dve dievčatká Alžbetka a Anika, ktoré priviedla ich mamka k pánu farárovi Palovi Kačkošovi s prosbou o ich krst, sme netušili, že spoločne s Annamáriou, ktorá chodila s rodičmi pravidelne na Bohoslužby, nás obdaria svojim úsmevoma práve po skončení prípravy na konfirmáciu.

Slávnostne vyzdobený kostol, ktoré dievčatá s rodičmi pripravili, v nedeľu privítal ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj veriacich nášho cirkevného zboru.

Po uvítaní bratom farárom a administrátorom Pavlom Kačkošom, ktorý po dva roky pripravoval konfirmnadky na túto udalosť, začali sa služby Božie piesňou 537: "Poď k Ježišovi, poď ešte dnes, srdce Mu ako obeť prines !".

Po kázni brata farárá pristúpili konfirmnadky k stolu Pánovmu, kde začali odpovedať na kladené otázky súvisiace s konfirmáciou. Bolo vidieť, ako oduševneno odpovedali a že skutočne sú pripravené stať sa právoplatnými členmi cirkevného zboru.

Po konfirmácii sa uskutočnila Večera Pánova, ktorej sa najprv zúčastnili konfirmadky s rodinami pri podávaní chleba a vína, ako to ustanovil Pán Ježiš Kristus a po nich všetci prítomní veriaci.

Po ukončení sa všetci stretli pri družnej debate v kostole, kde nové členky zboru podávali s mamkami malé občerstvenie.

Ďakujeme Pánu Bohu, že pomáha nám nie len pri obnovovaní kostola, ale aj pri obnovovaní cirkevného zboru už mladou generáciou, veriac, že slova Ladislava Réza, nášho druhého misijného farára po postavené kostola v Rožňave, kde sa presťahoval v roku 1902, vo svojom príhovore uviedol:

"Nech terajšie pokolenie dáva pozor na to, aby budúcim pokoleniam nezanechal dedičstvom prázdne kostoly".

A.Csontos