Následujúce udalosti

07 sep 2020 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Reformované kázne - video

Napísal: kurator zapnuté . Publikované v Kázne

Nahrávky video-bohoslužieb z MI-seniorátu

Zbor Trhovište

 

 

Nahrávky video-bohoslužieb z OH-seniorátu:

Zbor Tušice

 

Zbor Košice