Konferencia o modlitbe v Záhore

Nedeľné popoludnie 13.11.2016 patrilo konferencii o modlitbe, ktorá sa uskutočnila v záhorskom reformovanom kostole. Konferenciu o modlitbe zorganizoval misijný referát michalovského seniorátu, ktorý spravuje kaplán v Blatnej Polianke, Peter Korpa. Napriek nevľúdnemu a veternému jesennému počasiu sa v kostole vytvorila príjemná atmosféra, ale aj svetlo v duši všetkých zhromaždených. Prichádzajúcich s inými vítala kurátorka záhorského reformovaného zboru, Anna Hamariová.  Celé podujatie vhodnými citátmi z Písma moderoval miestny kaplán Samuel Knežo.  Spoločný spev kantorsky viedol kantor Matúš Michlik. Svedectvo o svojom živote viery vydala presbyterka michalovského reformovaného zboru Anna Tomašuľová. Hovorila o skúškach, ktorými prešla a napriek tomu jej viera sa tým plnila a posilnila.

Slávnostná posviacka v Michalovciach

     Reformovaný kresťanský zbor v Michalovciach mal v nedeľu 6.11.2016 významný deň, keď sa uskutočnila slávnostná posviacka zborovej siene, fary a dvoch nových zvonov. Chrám bol vysvätený ešte 1.9.1996 po tom ako v roku 1992 začala jeho výstavba. Postupne k chrámu bola pristavaná zborová sieň s mládežníckym centrom a fara. Práce na základoch zborovej siene a fary začali v roku 1997. Stálo to nemalé množstvo finančných prostriedkov, úsilia a obetavosti veriacich nielen z nášho zboru. Stavebné práce boli ukončené v roku 2009. Po viacerých rokoch sa splnila ďalšia naša túžba, keď dňa 12.9.2016 boli do veže chrámu umiestnené dva nové zvony.