Svetový deň modlitieb - Filipíny, Nedeľa 15:00 hod - Svätuš

Päť odvážnych žien – dcér Celofchádových – predstúpilo pred Mojžiša a poukázalo na svoj problém. Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi a Hospodin potvrdil oprávnenosť ich požiadavky. Tento ich skutok je pre nás príkladom, ako máme konať, aby naša budúcnosť bola lepšia nielen pre nás, ale aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Aj my sme pozvaní bojovať za spravodlivosť pre celé Božie stvorenie. Ako a kedy?

Na spoločných modlitbách, ktoré pripravili ženy z Filipín v rámci SDM na tému: Som k tebe nespravodlivý?

A. Kerekrétiová

za Slovenský výbor SDM